Inhoud

Van parentificatie is sprake als een kind de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het welbevinden van een ouder. In de behandelpraktijk ontmoeten we regelmatig volwassen patiënten die ooit zo’n bijzondere relatie met hun ouder(s) hadden. Bijzonder, vanwege hun gevoel als het ware ‘de ouder van hun ouder’ te zijn geweest. Maar in het latere leven blijkt dat deze kleuring uit de kindertijd een palet aan psychische problemen als gevolg kan hebben: bij volwassen patiënten waar het in de jeugdjaren heeft gespeeld, bij volwassenen wier kinderen het nu ‘overkomt’ en bij kinderen en jongeren die er in het heden mee te maken hebben.

Toch blijft herkenning ervan in de praktijk vaak lastig, terwijl deze vroege systeemdynamiek en de verinnerlijking daarvan vaak meespeelt bij ernstige zelfwaarderingsproblematiek, bij relatieproblemen of in waakzaam narcisme.

Zorg geven in de vroege jeugd?
Sommige patiënten kijken er toch met tevredenheid op terug en vinden dat ze daardoor snel zelfstandig en volwassen zijn geworden. Het verschaft hen in zekere zin een prettige identiteit. Maar anderen zijn door die onterechte ouderrol blijvend verongelijkt en wrokkig en kunnen geen afscheid nemen van hun jeugd voordat ze genoegdoening hebben ervaren. Voor hen is ‘zorg geven’ de bevestiging zelf eigenlijk niets waard te zijn.

Tijdens dit symposium wordt onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk door de prominente sprekers geschetst hoe parentificatie kan worden herkend en hoe anno nu de behandeling eruitziet: wanneer je met gerichte interventies de dynamiek van parentificatie vol in focus neemt, maar ook wanneer je er beter ‘af kunt blijven’.

Wij hopen u op 29 november 2019 in de Rode Hoed in Amsterdam te begroeten.

Curriculum Psychodynamiek is een gezamenlijk initiatief van Lemion bv en prof. dr. Frans Schalkwijk, psychoanalyticus en psychotherapeut. Het doel van het Curriculum is om GGz-professionals jaarlijks via een serie geaccrediteerde symposia nascholing aan te bieden over relevante ontwikkelingen binnen het psychodynamische gedachtegoed.

 

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 29 november 2019 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

INSCHRIJVEN

Back to Top