Accreditatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

  • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten;*  
  • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau (FGzPt) met 5 punten;
  • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 5 punten;
  • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 5 punten;
  • Verpleegkundig specialisten door de VSR met 5 punten;
  • POH-GGz door de Landelijke Vereniging (POH-GGZ) met 5 punten*;
  • Kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagogen generalist, basis-orthopedagogen, basis-pedagogen en jeugd- en gezinsprofessionals SKJ door het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO
    Orthopedagoog-Generalist (OG) met 4,5 punt.

Alle programma’s van Lemion zijn geaccrediteerd door de NVvP daar sinds de herfst van 2020 een instellingsaccreditatie is erkend.

Deze accreditatie is toegekend tot 22 november 2022. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuzetoets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze nascholing is een opname van het Symposium Persoonlijkheidsstoornissen, dat op 23 november 2021 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring