Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

 • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt: 4 punten;
  – Online: Module I t/m IV: ieder 1 punt.
 • Register Vaktherapie (RV): 4 punten;
  – Online: Module I t/m IV: ieder 1 punt.

Voor dit symposium is accreditatie in behandeling voor

 • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
 • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);
 • Professionals in de jeugdsector bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);
 • POH-GGz bij de Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ);
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen& Verzorgenden (V&V);
 • Verpleegkundig Specialisten bij het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Alle programma’s van Lemion zijn geaccrediteerd door de NVvP daar sinds de herfst van 2020 een instellingsaccreditatie is erkend.

Tevens is accreditatie in behandeling voor de afzonderlijke presentaties, zodat u ook losse programmaonderdelen van dit symposium kunt volgen.

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact met ons op.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 december 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht én online.

Inschrijving sluit op maandag 7 december 2020 om 15.00 uur!

INSCHRIJVEN

Back to Top