Inhoud

Mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) vallen haast per definitie buiten de ‘groep’.

Dit gebrek aan verbinding is uitermate pijnlijk voor deze patiënten met complexe problematiek. Maar het staat ook een succesvolle behandeling in de weg, alle energie en wil van de patiënt, diens omgeving én de behandelaar ten spijt. Niettemin zal de therapeut willen zoeken naar een uitweg.

De kerngedachte van de oplossing is het maken van een shift van ‘genezen’ naar resocialiseren. Volledig herstel is hierbij niet per se het behandeldoel, maar de participatie van de patiënt in de samenleving met een gevoel van voldoening en zingeving als resultaat. Het is de kunst om de juiste woorden – de taal – te vinden, passende interventies te beheersen en een omgeving te realiseren waarin dit gefaciliteerd wordt. Herstel van hechting staat daarbij voorop, wat van de behandelaar wel specifieke vaardigheden vereist om adequate interacties aan te gaan. Hierbij is te allen tijde persoonlijk contact cruciaal.

Tijdens het symposium In gesprek met… complexe patiënten, bijzondere zorg bij EPA komen onder voorzitterschap van Jules Tielens (auteur van het bekende boek In gesprek met Psychose) zowel de theoretische onderbouwing als een scala van praktijkcases aan bod. Dit alles met aandacht voor nieuwe (therapeutische) technieken, voorbeelden van geslaagde op resocialisatie gerichte samenlevingsvormen en de noodzakelijke attitude van de behandelaar.

Het wordt een belangrijke bijeenkomst!
Wij hopen u dan ook op dinsdag 8 december 2020 in Utrecht of online te ontmoeten.

Inschrijven

Hartelijk dank voor uw interesse in dit symposium. U kunt zich helaas niet meer inschrijven voor dit symposium. U kunt de opgenomen presentaties binnenkort bekijken. Per direct kan helaas niet daar de accrediterende verengingen enkele weken vragen om de opnamen te beoordelen. Als u uw e-mailadres doorgeeft via onderstaand formulier zullen wij u berichten zodra de module(s) beschikbaar zijn.

INSCHRIJVEN

Back to Top