Programma

Het evoluerende landschap van psychedelica

09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.30 uur

Welkom en opening
Drs. Odette N.A.M. de Theije

09.45 uur

Psychedelica voor en na de sixties: maatschappelijke context en wetenschappelijk onderzoek

De belangstelling voor psychedelica is niet getriggerd door de ontdekking van LSD in 1943 maar past in een bredere maatschappelijke ontwikkeling. ‘Altered States of Consciousness’ hadden eerder al geleid tot verkennend onderzoek door filosofen, psychologen, psychiaters en antropologen. Die belangstelling bestond ook buiten de academische wereld. Psychedelica inspireerden eerst kunstenaars en later hippies. Wat kunnen wij leren van de trends van toen voor het psychedelica-onderzoek in de 21e eeuw?
Em. prof. dr. Hans Gerding 

10.30 uur

Psychedelica binnen en buiten de kliniek: perspectieven op het huidige onderzoek en de toekomstige praktijk

Deze presentatie bespreekt de veiligheid van psychedelica, de stand van zaken van klinisch onderzoek, gaat in op de verschillende therapeutische toepassingen van psychedelica, de juridische en regulatoire aspecten aan behandelingen met psychedelica, en bespreekt mogelijke toekomsten van het gebruik van psychedelica: voor medische en therapeutische toepassingen, maar ook daarbuiten.  
Joost J. Breeksema

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Psilocybine in de psychiatrie

In de afgelopen jaren is wereldwijd een hernieuwde interesse ontstaan in de mogelijke toepassing van psychedelische middelen in de psychiatrie. Eén van deze middelen is psilocybine, het werkzame onderdeel van paddo’s en truffels. Psilocybine is vooral onderzocht in studies waarbij gekeken werd of de psychedelische ervaring die het middel teweeg kan brengen werkzaam kan zijn bij behandelresistente depressie. Maar werkt dit dan inderdaad? En is het dan al mogelijk dat psilocybinetherapie een erkende behandeling in de psychiatrie gaat worden? Om deze vragen te beantwoorden wordt in deze voordracht een overzicht gegeven van de achtergrond en geschiedenis van de toepassing van psilocybine. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij de recent afgeronde en grootste studie met een psychedelisch middel tot dusver (n=233), een internationale gerandomiseerde gecontroleerde fase IIB trial die de werkzaamheid en veiligheid onderzocht van psilocybine bij behandelresistente depressie. Tot slot wordt er gekeken naar vervolgstappen in dit onderzoek, een grootschalige fase III studie die in het najaar van 2023 gestart is, en andere indicaties waarbij psilocybine onderzocht wordt. 
Dr. Metten Somers

12.30 uur

Microdoseren van psychedelica:
waar staan we en waar gaan we heen vanaf hier?

Het microdoseren van psychedelica heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen van de algemene bevolking en de wetenschappelijke gemeenschap. Het herhaaldelijk gebruiken van een kleine, niet-psychedelische dosis LSD of psilocybine gedurende weken tot maanden om bepaald gedrag, emoties of een psychiatrische aandoening te verbeteren, wordt door gebruikers als effectief beschouwd. Deze presentatie geeft een overzicht van de huidige wetenschappelijke inzichten in microdosering. 
Dr. Kim P.C. Kuypers

13.15 uur

Lunch

14.15 uur

Psychedelische ervaring in beeld – deel 1
Hoe wordt de psychedelische ervaring in beeld gebracht? De psychedelische ervaring is in beginsel een subjectieve ervaring die moeilijk in woorden is te vatten. Toch zijn er schrijvers, kunstenaars en filmmakers die uitdrukking geven aan deze ervaring. In het eerste deel van deze bijdrage wordt aan de hand van een typisch ‘psychedelisch genre’, the acid western, een vergelijking gemaakt tussen de bredere collectieve ‘set en setting’ van psychedelica in de Jaren ’60 ten opzichte van de hedendaagse context van de psychedelische revival. In het tweede deel van deze audiovisuele bijdrage wordt aan de hand van enkele fragmenten uit de hedendaagse beeldcultuur ingegaan op de (gevaren van) de populariteit van psychedelica.
Prof. dr. Patricia Pisters

14.30 uur

De risico’s van psychedelica
Vanaf 2008 runt Gerard Alderliefste het LMSP, het Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs, waar aanhoudende klachten na partydrugsgebruik, psychedelica in het bijzonder, zijn specialisatie worden. De symptomen kunnen worden ondergebracht bij de diagnoses HPPD (Hallucinogen Persisting Perception Disorder), VSS (Visual Snow Syndrome) en DPS ( depersonalisatie-derealisatiestoornis). De presentatie bevat informatie over deze beelden waaronder symptomatologie, risicofactoren en behandeling.
Gerard Alderliefste

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

Panelgesprek toekomst psychedelica in de praktijk

Onder leiding van dagvoorzitter Odette de Theije gaan de experts en u met elkaar in gesprek over belangrijke vragen en de dilemma’s waar u zelf mee te maken kunt krijgen. We kijken naar de kansen en uitdagingen.  

  • Moet u nu zelf ook aan de psychedelica?  
  • Hoe verhoudt psychedelica therapeutisch gebruik zich t.o.v. recreatief gebruik?  
  • Wat kan ik nu al doen? Wat zijn kaders? 
  • Welke wegen mogen wij nu al bewandelen en zijn legaal?  
  • Moeten we nog 5 jaar wachten? 

Met de sprekers van het programma.  

16.30 uur

Psychedelische ervaring in beeld – deel 2
Hoe wordt de psychedelische ervaring in beeld gebracht? De psychedelische ervaring is in beginsel een subjectieve ervaring die moeilijk in woorden is te vatten. Toch zijn er schrijvers, kunstenaars en filmmakers die uitdrukking geven aan deze ervaring. In het eerste deel van deze bijdrage wordt aan de hand van een typisch ‘psychedelisch genre’, the acid western, een vergelijking gemaakt tussen de bredere collectieve ‘set en setting’ van psychedelica in de Jaren ’60 ten opzichte van de hedendaagse context van de psychedelische revival. In het tweede deel van deze audiovisuele bijdrage wordt aan de hand van enkele fragmenten uit de hedendaagse beeldcultuur ingegaan op de (gevaren van) de populariteit van psychedelica.
Prof. dr. Patricia Pisters

16.45 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 uur

Einde symposium

Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 december 2023 in het Auditorium, Jaarbeurs te Utrecht en is online te volgen.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring