Zondag 13 september

17.30 – 18.30 uur Welkom en registratie deelnemers

18.30 – 20.00 uur Inventariseren leerdoelen, verwachtingen en introductie op het programma:
Inleiding in de denk- en werkwijze van de integratieve theoriegestuurde (psycho)diagnostiek. Huidige ontwikkelingen in de diagnostiek van persoonlijkheids- en psychopathologie. “Bottum-up” (van persoonlijkheid naar stoornis) versus “top-down”-onderzoek (stoornisgericht).
Liesbeth Eurelings-Bontekoe (LE) / Bert van Rossum (BvR)

20.00 – 22.00 uur Gezamenlijk diner

Maandag 14 september

08.30 – 10.15 uur Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie: op DSM categoraalniveau en op dimensionaal en structureel niveau. Bespreking van theoretische modellen (LE)

10.15 – 10.45 uur Pauze

10.45 – 12.15 uur Ontwikkelingsgeschiedenis en rationale van het NVM model (LE)

12.15 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 16.00 uur Theoriegestuurde betekenis van de NVM schalen (LE)

16.00 – 16.30 uur Pauze

16.30 – 18.00 uur Casuïstiekbespreking van verschillende (NVM-) profielen (LE en BvR)

19.30 uur Gezamenlijk diner

Dinsdag 15 september

08.30 – 10.15 uur Diverse MMPI-2 schalen in relatie tot persoonlijkheidspathologie (BvR)

10.15 – 10.45 uur Pauze

10.45 – 12.30 uur Relatie NVM/MMPI-2: nut van gecombineerd gebruik (LE)

12.30 – 13.30 uur Lunch (facultatief)

19.30 uur Diner (facultatief)

Woensdag 16 september

08.30 – 10.15 uur NPV-2R, TCI en NEO-PI-3 in relatie tot persoonlijkheidspathologie (BvR)

10.15 – 10.45 uur Pauze

10.45 – 12.15 uur Theoriegestuurde integratie van bevindingen op basis van besproken instrumenten (LE en BvR)

12.15 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 16.00 uur Casuïstiekbespreking (LE en BvR)

16.00 – 16.30 uur Pauze

16.30 – 18.00 uur Schizotypie: het gebruik van de SPQ (BvR)

19.30 uur Gezamenlijk diner

Donderdag 17 september

08.30 – 10.15 uur Toepassing van de TAT bij detectie van Autisme Spectrum problematiek, trauma en psychosegevoeligheid (LE)

10.15 – 10.45 uur Pauze

10.45 – 12.30 uur Casuïstiekbespreking (LE en BvR)

12.30 – 13.30 uur Lunch (facultatief)

19.30 uur Diner (facultatief)

Vrijdag 18 september

08.30 – 09.30 uur Indicatiestelling op basis van de onderzoeksbevindingen (BvR)

09.30 – 10.00 uur Pauze

10.00 – 11.30 uur Werken met diagnostische bevindingen (LE en BvR)

11.30 – 12.00 uur Plenaire afsluiting (LE en BvR)

12.00 – 13.30 uur Afscheidslunch

Het gaat om een intensieve cursusweek. Dat neemt niet weg dat er naast alle presentaties en workshops voldoende tijd is om de omgeving te verkennen.

Back to Top