Inhoud

In ruim 20 jaar GZ-psychologie is het vak met al zijn breed opgeleide professionals uitgegroeid tot een omvangrijke en bepalende factor in de GGz. Reden genoeg om uitgebreid stil te staan bij alle klinische en organisatorische ontwikkelingen die hebben geleid tot de prominente positie die het vak anno 2020 inneemt.

Tijdens dit Jaarsymposium GZ-psychologie, het vak in vogelvlucht komen vanaf het begin in 1998 de meest bepalende ontwikkelingen aan de orde tot en met het recente formuleren van het vakspecifieke competentieprofiel. Natuurlijk worden ook diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en preventie belicht, interventies gebaseerd op wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord handelen. Evidence based werken dus, dat klinkt goed maar hoe breng je het in de praktijk? En welke (beroeps)ethische aspecten zijn bepalend voor de grenzen en mogelijkheden?

Bij dit alles gaat het deze dag niet zozeer om specifieke patiëntgroepen of psychische stoornissen of methoden. Het accent ligt op generieke, overkoepelende GZ-psychologische kennis, vaardigheden en attitude en hoe de GZ-psycholoog het beste kan omgaan met de vele actuele grondslagen en kaders van het vak.

Al met al wordt het een belangrijk symposium waar tijdens alle presentaties het belang voor de individuele patiënt in de spreekkamer voorop staat.

Wij hopen dan ook u op donderdag 17 september a.s. in Utrecht of online te ontmoeten.

Inschrijven

Hartelijk dank voor uw interesse in dit symposium. Het symposium heeft reeds plaatsgevonden. U kunt de opgenomen presentaties rond 29 oktober 2020 bekijken. Per direct kan helaas niet daar de accrediterende verengingen enkele weken vragen om de opnamen te beoordelen. Als u uw e-mailadres doorgeeft via onderstaande button zullen wij u berichten zodra de module(s) beschikbaar zijn.

INSCHRIJVEN

Back to Top