Inhoud

De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en (psycho)therapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, ook de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

De focus ligt op wat anno 2020 gevraagd wordt – of mag worden – van de persoonlijke vaardigheden van de therapeut. De vraag hoe eigen kwetsbaarheden van de behandelaar in het contact met patiënten productief kunnen worden gemaakt, komt ook aan de orde. Dit om beter te kunnen helpen, maar ook om zélf als therapeut (verder) in professionaliteit te groeien.

De twee prominente docenten nemen de deelnemers mee in een carrousel van plenaire presentaties. Daarnaast worden enkele specifi eke interventies en mogelijke dilemma’s in het contact geïllustreerd aan de hand van rollenspelen, waarbij wordt samengewerkt met een professionele actrice.

Al met al voor elke GGz-professional een zeer relevante bijeenkomst. Wij hopen dan ook u op donderdag 10 september a.s. in de Rode Hoed te Amsterdam te begroeten.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 september 2020 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

INSCHRIJVEN

Back to Top