Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

 • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 6 punten
  – Online: Module I t/m IV: ieder 1 punt;
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en GGZ-verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 6 punten
  – Online: Module I: 2 punten; Module II, III, IV en V: ieder 1 punt;
 • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5,5 punten
  – Online: Module I: 1 punt; Module II 0,5 punten; Module III, IV en V: ieder 1 punt;
 • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 5 punten
  – Online: Module I t/m IV: ieder 1 punt.
 • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 6,5 punten
  – Online: Module I: 1,5 punt; Module II: 1 punt; Module III en IV: ieder 1,5 punt, Module V: 1 punt;

Voor dit symposium is accreditatie in behandeling voor

 • Psychotherapeuten bij de Vereniging voor Persoongerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP).

Specialisten ouderengeneeskunde, lid bij het Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1) worden opgevoerd bij de NVvP en krijgen punten “buiten eigen vakgebied”.

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact met ons op.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 augustus 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht én online.

INSCHRIJVEN

 

Back to Top