Inhoud

Religie en spiritualiteit spelen in het leven van alledag een steeds prominentere rol. Terwijl de GGz gedurende lange tijd weinig aandacht heeft gehad voor deze thema’s, is er nu een kentering gaande. De erkenning van ‘zingeving’ wint handoverhand terrein. Het is een kracht die de behandelaar behulpzaam kan zijn maar ook stevig in de weg kan staan, ongeacht de levensbeschouwelijke invulling.

Voor begrip van psychische stoornissen horen religie en spiritualiteit dan ook deel uit te maken van de ‘mainstream’ van het vak. Omdat de patiënt zijn persoonlijke overtuigingen en bestaansoriëntatie op dit gebied meebrengt naar de spreekkamer. Iets wat natuurlijk ook geldt voor de therapeut zelf.

Het doel van dit symposium is om religie, spiritualiteit en klinische praktijk te verbinden. De thematiek van de presentaties is dan ook multidisciplinair: filosofie, theologie, onderzoek, en transculturele aspecten, ze krijgen de plaats waar ze recht op hebben. Wat de sprekers laten zien is dat er op wetenschappelijk en klinisch niveau gewerkt wordt aan verdieping van kennis en aan professionaliteit. Beide zijn zoals altijd onmisbaar voor de geestelijke gezondheidszorg.

Al met al wordt het een belangrijk symposium waar tijdens alle presentaties uiteindelijk het belang voor de patiënt voorop staat.

Wij hopen dan ook u op donderdag 27 augustus a.s. in Utrecht of online te ontmoeten.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 augustus 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht én online.

INSCHRIJVEN

Back to Top