Inhoud

Rijp of onrijp?

In de spreekkamer gebruiken we termen als vroeg, onrijp, defect, pre-oedipaal, primitief of disadaptief. Daarmee geven we aan dat er bij de patiënt sprake is van ernstige en moeilijk te behandelen persoonlijkheidsproblematiek die om specifieke behandelmethoden vraagt. Veelal zetten we de ‘ernstige’ problemen af tegen ‘lichte’ problemen, die we dan aanduiden met begrippen als oedipaal, neurotisch of conflictmatig. Of, paradoxaal genoeg, als rijp en adaptief als bewijs dat hij of zij in staat is op constructieve wijze om te gaan met beperkingen. Vervolgens richten we ons bij deze patiënten op de behandeling van klachten en symptomen… Maar helaas, zo eenduidig is het niet! Deze manier van denken en handelen zet ons eerder klem, dan dat ze ons verder helpt. Realistischer is uit te gaan van een gelaagdheid van de problematiek en dat we afwisselend met krachtige en kwetsbare kanten van de patiënt te maken hebben.

Tijdens het symposium Rijp of Onrijp? Van tegenstelling maar gelaagdheid krijgt u onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk door zes prominente sprekers handvatten aangereikt om rijpe en onrijpe persoonlijkheidskenmerken beter te leren herkennen, teneinde daar tijdens de behandeling gericht op in te kunnen spelen. Ook voor (strikt) protocollair werkende therapeuten doemen rijpheid en onrijpheid van de patiënt op in het zelfbeeld, in de interpersoonlijke relaties en in de wijze van het probleemoplossend vermogen. Daar goed mee omgaan is van groot belang voor de werkrelatie en daarmee voor de effectiviteit van de behandeling.

Curriculum Psychodynamiek is een gezamenlijk initiatief van Lemion® en prof. dr. Frans Schalkwijk, psychoanalyticus en psychotherapeut. Het doel van het Curriculum is om GGz-professionals jaarlijks via een serie geaccrediteerde symposia nascholing aan te bieden over relevante ontwikkelingen binnen het psychodynamische gedachtegoed.

Deze nascholing is een opname van het Symposium Rijp of Onrijp?, dat op 8 oktober 2021 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring