Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor

  • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
  • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten;
  • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 5 punten.

Deze accreditatie is toegekend tot 3 september 2022. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en GGZ-verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 5 punten;

Deze accreditatie is toegekend tot 3 maart 2022. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Voor dit symposium is accreditatie opnieuw in behandeling voor

  • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

 

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuze toets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze nascholing is onderverdeeld in 6 geaccrediteerde modules die u online kunt volgen.

INSCHRIJVEN

 

Back to Top