Inhoud

Met onze professionele uitstraling maken we de cliënt duidelijk dat we niks gek vinden: ‘Bent u maar zo open mogelijk, dat werkt het best.’ Maar we weten ook dat spreken over je gezin van oorsprong, kwetsbaarheid, angst of somberheid schaamtevol kan zijn. Eigenlijk is het optreden van schaamte, net als van angst, in therapie onvermijdelijk. Het is niet voor niets dat cliënten op allerlei manieren proberen hun schaamte af te weren of pas tegen het einde van de therapie hun schaamtevolste geheimen vertellen.

Schaamte, al dan niet afgeweerd, kan zo’n belangrijke belemmerende factor zijn dat het therapeutisch proces stagneert. Weten hoe ze ontstaat, hoe ze samengaat met klachten als depressie of sociale angst, en hoe we er therapeutisch mee kunnen omgaan, is dan ook een belangrijk vraagstuk in onze praktijk.

Tijdens het symposium Schaamte. Een onvermijdelijke emotie in psychotherapie komen onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk zes experts aan het woord. ’s Ochtends gaat het over het ontstaan en herkennen van schaamte en over al dan niet vermeende culturele verschillen. In de middag staat de therapeutische praktijk centraal: het verschil in schaamteaanpak bij cliënten met neurotische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek, maar ook bij cliënten met fors trauma. En, net zo belangrijk, hoe zit het met die gevoelens bij ons zelf als therapeuten?

Curriculum Psychodynamiek is een gezamenlijk initiatief van Lemion® en prof. dr. Frans Schalkwijk, psychoanalyticus en psychotherapeut. Het doel van het Curriculum is om GGz-professionals jaarlijks via een serie geaccrediteerde symposia nascholing aan te bieden over relevante ontwikkelingen binnen het psychodynamische gedachtegoed.

Deze nascholing is onderverdeeld in 6 geaccrediteerde modules die u online kunt volgen.

INSCHRIJVEN

Back to Top