Modules

Alle modules I-VI
Alle presentaties

INSCHRIJVEN ALLE MODULES


Online module I
Schaamte. Een onvermijdelijke emotie in psychotherapie

Prof. dr. Frans Schalkwijk

MEER INFORMATIE
Net als angst kan schaamte de voortgang van een behandeling belemmeren. Schaamte is zelfgerichte emotie die net als alle andere emoties voortdurend gereguleerd moet worden. Ze is krachtig, veelal negatief en verbonden met de evaluatie van het zelf of de identiteit. Het is onvermijdelijk dat schaamte in psychotherapie optreedt en de omgang daarmee moet een voortdurend aandachtspunt zijn.

INSCHRIJVEN

Online module II
Onttrekken van liefde leidt tot schaamtegevoeligheid. Toch?

Dr. Mattie Tops

MEER INFORMATIE
Schaamte komt voort uit de menselijke behoefte aan sociale inclusie en angst voor sociale exclusie. Toch zijn er meerdere vormen en aspecten van schaamte. Gepresenteerd worden enkele verschillende interpretaties van aspecten of vormen van schaamte en de achterliggende mechanismen. Schaamte lijkt op het snijvlak te liggen van enkele ‘sleepers of psychopathology’: walging, positieve emoties en onderdanigheid. Onder meer opvoedingspraktijken zoals het onttrekken van liefde kunnen leiden tot interacties tussen positieve emoties, walging en onderdanigheid die schaamtegevoeligheid veroorzaken.

INSCHRIJVEN

Online module III
Negatieve zelfwaardering en de rol van schaamte in het werken met adolescenten

Simone Brandsma

MEER INFORMATIE
De lezing zal ingaan op de verschillende uitingsvormen van schaamte binnen de behandeling van adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek. Daarin zal aandacht zijn voor negatieve zelfwaardering en hoe dit verbonden is met en/of zijn oorsprong vindt in schaamte. Daarnaast zal uitgelicht worden hoe één en ander zich afspeelt tegen de achtergrond van de ontwikkelingsfase waarin adolescenten zich bevinden samen met ook de bijbehorende ontwikkelingstaken waar ze voor staan.

INSCHRIJVEN

Online module IV
Hide and seek: schaamte in groepstherapie

Frans van Paassen

MEER INFORMATIE
Schaamte heeft de neiging zich te verbergen. (De patiënt die zich schaamt zal de voorkeur geven aan een situatie waarin hij alleen met een therapeut kan praten.) In groepstherapie is er niet alleen de observerende blik van de therapeut(en) maar komt de patiënt ook andere mensen onder ogen. Het schaamtegevoel zal daardoor nog sterker aanwezig zijn. De groepsdynamiek biedt veel mogelijkheden om zich bewust te worden van deze gevoelens en om ermee te leren omgaan. Om schaamte in de groep te kunnen bespreken, zullen we haar eerst moeten ontdekken. Ook bij de psychotherapeut kan schaamte een rol spelen.

INSCHRIJVEN

Online module V
De schaamte voor de schaamte voorbij

Daniël Helderman

MEER INFORMATIE
Schaamte is een zelfbewuste emotie, een zeer sterk beladen gevoel dat zich volledig tegen het zelf keert, waardoor iemand zich aan ieders blik wil onttrekken. Maar de term “zelfbewuste emotie” lijkt op een volgorde te wijzen, die mogelijk misleidend is en die zou kunnen verklaren waarom zoveel mensen worstelen met de omgang met schaamtegevoelens. In plaats van de volgorde: “er is eerst een zelf, daarna wordt het zich bewust, waarop een emotie volgt”, zijn er steeds meer aanwijzingen (uit de psychoanalyse, ontwikkelingspsychologie en neurowetenschappen) dat de volgorde zou moeten zijn: “er is eerst een emotie, daarna ontwikkelt zich een zelf, waarop een reflectief bewustzijn kan volgen

INSCHRIJVEN

Online module VI
Schaamte in getraumatiseerde slachtoffers van misbruik

Nelleke Nicolai

MEER INFORMATIE
Schaamte als niet erkende emotie speelt klinisch een grote rol bij patiënten die in hun jeugd mishandeld en misbruikt zijn. Het gaat daarbij niet om de ” gewoon een tijdelijke” schaamte, maar om een persisterende globale zelfattributie, waarbij het zelf waardeloos en slecht is. Met behulp van recent onderzoek, de objectrelatietheorie en gehechtheidstheorie en aan hand van een klinisch vignet wordt aangetoond wat deze toxische doordringende schaamte betekent en hoe je daarmee om kunt gaan in de klinische praktijk.

Omgaan met schaamte. Ook in uzelf als behandelaar
Frans Schalkwijk

MEER INFORMATIE
Om te kunnen omgaan met schaamte als therapeut moet u uw eigen schaamte kennen. De schaamte die u mogelijk verbergt als expert. Hoe kom je tot het punt dat je je niet schaamt om je schaamte te erkennen en hoe ken je het verleden dat je mogelijk sensitief voor schaamte maakt(e)?

INSCHRIJVEN

Back to Top