Inhoud

Boosheid is een normale, alledaagse emotie. Iedereen wordt er zo nu en dan wel eens door overvallen. Maar permanente ‘ondergrondse’ boosheid, niet (h)erkende agressie, gaat verder. Het kan op relationeel en sociaal vlak het functioneren stevig in de weg staan. Dat geldt bovenal voor regelovertredend, openlijk agressief of gewelddadig gedrag, dat veelal haaks staat op elk regulier interpersoonlijk contact. Hoe dan ook, al deze vormen van een gebrekkige agressieregulatie zullen in de spreekkamer een goed therapieresultaat zeker in de weg staan.

Tijdens dit Singer Symposium Agressie, gestolde boosheid & openlijke woede wordt onder voorzitterschap van Alan Ralston het spanningsveld tussen ‘verbinden en verbreken’ contextueel uitgediept vanuit de belangrijkste invalshoeken en modellen. Denk bij uitdiepen onder meer aan het filosofisch perspectief en de psychodynamiek van agressie. Het ‘hoe, waarom en wat nu?’ bij het ontstaan van crisissituaties. Alles bezien met het oog op individuele interacties en groepsprocessen en waarbij steeds de relevantie voor de dagelijkse klinische praktijk het uitgangspunt is. De presentaties worden ingeleid door Jan Rudolph de Lorm met een passend kunsthistorisch intermezzo.

Het wordt een inspirerende bijeenkomst die vraagt om een even inspirerende symposiumlocatie. Wij hopen u op vrijdag 7 juni 2019 dan ook in het fraaie auditorium van Museum Singer Laren te ontmoeten.

‘Singer Symposia’ zijn een initiatief van Lemion® en museum Singer Laren. Het gaat om bijeenkomsten op het grensvlak van psychiatrie, psychologie en beeldende kunst. Inspiratie, klinische relevantie en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk zijn het uitgangspunt.

Ditmaal is gekozen voor de expositie Duitse expressionisten en Entartete Kunst die in het voorjaar en de zomer van 2019 in het museum plaatsvindt. En agressie? De nazi’s bestempelden deze kunstwerken als verderfelijk en verbrandden ze bijna allemaal. Deelnemers zijn in de gelegenheid tijdens de lunchpauze deze tentoonstelling te bezoeken.

Registratie

De registratie is gesloten. U kunt zich vrijdag 7 juni ter plekke inschrijven. Het symposium vindt plaats in het museum Singer Laren, Oude Drift 1, 1251 BS, Laren.

Back to Top