Inhoud

Erfenissen van het verleden

Individuen kampen met hun erfenissen, het biologische, psychologische en sociale nalatenschap van hun ouders, opvoeders en naasten in verleden en heden. De meest invloedrijke psychotherapieën zijn gebaseerd op ideeën over hoe ons verleden ons gevormd heeft, en impliceren een noodzakelijke terugblik, verheldering en soms herschikking van ons perspectief op dit verleden.

Maar hoeveel ruimte is er voor het verleden in een steeds versnellende wereld, waarin de toekomst zich zo opdringt? Van jongs af aan staat voorbereiding op de toekomst centraal, het zelf moet geoptimaliseerd worden voor een maatschappij waarin bestaansonzekerheid en concurrentie centraal staan.

Mentale kwetsbaarheid en pijnlijke geschiedenis zijn daarbij vooral onhandig, een sta-in-de-weg, iets om te verbergen: een stigma. Telkens blijkt het verleden echter onontkoombaar.

De erfenis van het verleden is in 2023 heel actueel: tijdens het Herdenkingsjaar Slavernij staat Nederland stil bij haar eigen rol in een beladen, pijnlijke geschiedenis. Ook de NVvP legde rekenschap af, voor haar rol in de pathologisering van seksualiteit. Deze initiatieven behelzen een morele reflectie op het verleden.

  • Welke lessen zijn daaruit te trekken voor de psychiatrische praktijk?
  • Hoeveel ruimte mag en moet er zijn voor het verleden in de behandeling?
  • Is een herbezinning op de (persoonlijke) geschiedenis in therapie essentieel?

Tijdens het Singer symposium zullen vooraanstaande sprekers elk op geheel eigen wijze stilstaan bij het verleden in het heden van psychische kwetsbaarheid. Dit alles met de bekende kunsthistorische intermezzo’s door museumdirecteur drs. Jan Rudolph de Lorm over de tentoonstelling Tonia. Tijdens de lunchpauze ben je in de gelegenheid deze tentoonstelling te bezoeken.

Het symposium vindt plaats op maandag 27 november in Singer Laren.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring