Programma

Erfenissen van het verleden

09.00 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur

Erfenissen van het verleden

Antoinet Oostindiër, psychiater en initiatiefnemer van Aerrea, instelling exclusief voor zorgprofessionals te Wormer. (dagvoorzitter)


Dr. Alan Ralston, psychiater, opleider en filosoof. Hij is medische hoofd Acute en Intensieve zorg Psychiatrie, UMC Utrecht. (dagvoorzitter)

10.15 uur

Kunsthistorisch intermezzo

Veel kunstuitingen verwijzen thematisch naar het denken en doen van professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij kan het gaan over de inhoud van het werk zélf, de psychische gesteldheid van de afgebeelde, de kunstenaar in kwestie of beide. Tijdens dit symposium preluderen de persoonlijkheid en de trauma’s van de vrouw die het onderwerp is van de tentoonstelling “Tonia. Model en Activiste”. Zo zijn de vier intermezzo’s een consistent klinisch inhoudelijk onderdeel van de bijeenkomst als geheel en worden de verschillende vak-presentaties erdoor verbonden.

 

Drs. Jan Rudolph de Lorm, kunsthistoricus en museumdirecteur van het museum Singer Laren. Hij werkte in het Rijksmuseum te Amsterdam als conservator en hoofd tentoonstellingen. 

10.25 uur

Het verleden en de ontheemde – wanneer geschiedenis en geografie meereizen

Dealen met het verleden is een ingewikkelde taak voor een ontheemd mens. Het verleden tekent zich niet alleen langs een tijddimensie, maar het heeft ook een geografische dimensie. Bij ontheemden lopen deze dimensies via een breekpunt waar de discontinuïteit is begonnen. Voor de eerste generatie ontheemden is dat breekpunt betrekkelijk duidelijk en meestal goed aan te wijzen. De volgende generaties hebben een nog ingewikkeldere taak: ze moeten van de losse fragmenten die ze meekrijgen van hun ouders, een coherent verhaal zien te maken wat ze nodig hebben voor een coherent zelfbeeld. 

 

Forugh Karimi, psychiater, psychotherapeut en schrijver, zelfstandig gevestigd Praktijk Karimi in ’s-Hertogenbosch 

11.05 uur

Pauze

11.35 uur

Kunsthistorisch intermezzo

Drs. Jan Rudolph de Lorm 

11.45 uur

Werken met het verleden in het heden – een pleidooi voor trauma-sensitieve zorg

Traumatische ervaringen uit het verleden kunnen diepe sporen achterlaten, soms zelfs over generaties heen. Die ’traumasporen’ komen in vele vormen en gradaties, soms tonen ze zich vooral mentaal, dan weer heel fysiek. Belangrijk is om de sporen op de eerste plaats te zien en begrijpen voor wat ze zijn: echo’s van het verleden. Hoe je vervolgens met dat verleden in het weden werkt? Een warm pleidooi voor trauma-sensitieve zorg.      

 

Dr. Anne Marsman, psycholoog, hoofdredacteur Traumanet.nl en trainer bij Trauma Company  

12.25 uur

Kunsthistorisch intermezzo

Drs. Jan Rudolph de Lorm 

12.35 uur

Lunch en bezoek tentoonstelling

14.00 uur

Kunsthistorisch intermezzo

Drs. Jan Rudolph de Lorm  

14.10 uur

Van onderdrukking naar empowerment

Zelfbeschikking, medezeggenschap, emancipatie, democratisering, herstel, inclusie en empowerment wortelen in de donkere geschiedenis van de ggz waar de ‘gekken’ van de samenleving werden opgesloten. In een museum in Triëste zijn de macabere beelden van het Griekse eiland Leros (1967-1974) nog te zien en laten een diepe indruk achter. Onze huidige participatiesamenleving legt pijnlijk bloot dat inclusie en zeggenschap nog lang altijd niet vanzelfsprekend zijn, maar er ontwikkelen zich ook mooie en kritische voorbeelden waarin cliëntexpertise zijn weg vindt in herstelinitiatieven, recovery colleges en in de (hyper)specialistische zorg. Toch blijven dynamieken, zoals ‘othering’, creaming, sanisme en stigmatisering op de loer. 

 

Dr. Simona Karbouniaris, sociaal wetenschapper binnen de ggz en werkzaam bij Kenniscentrum Sociale Innovatie en de opleiding Social Work van Hogeschool Utrecht. 

14.40 uur

Verlies, rouw en betekenisgeving

Rouw rond verlies van een dierbare gaat gepaard met betekenisgeving, waarop veel omstandigheden van invloed zijn: de doodsoorzaak en omstandigheden van het verlies, de relatie met de dierbare en individuele, sociale en culturele factoren. Persisterende of traumatische rouw verwijst naar psychische problemen na verlies van een dierbare; DSM-5-TR-classificaties zijn persisterende-rouwstoornis (PRS), (symptomen van) PTSS en/of depressie. Psychotherapie voor persisterende en traumatische rouw omvat rouwgerichte exposure, betekenisgeving en activering en maakt gebruik van symbolische interacties. 

 

Prof. dr. Geert E. Smid, psychiater, plaatsvervangend opleider en bijzonder hoogleraar, ARQ Centrum’45/ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Diemen en Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. 

15.20 uur

Pauze

15.50 uur

Kunsthistorisch intermezzo

Drs. Jan Rudolph de Lorm   

16.00 uur

Intergenerationele overdracht in systemen 

In systemen raken trauma’s soms gestold. Nare gebeurtenissen gaan ondergronds om zichzelf en anderen te beschermen tegen pijn. Die onverteerde ervaringen en komen in de volgende generatie in andere vorm aan de oppervlakte. In systemen blijken vaak drie generaties nodig om trauma’s te verwerken. Kleinkinderen hebben voldoende afstand om nieuwsgierig te kunnen zijn. Daarmee ontstaat opening voor het onvertelde verhaal. Emotionele taal geven aan onvertelde gebeurtenissen helpt pijnlijke zaken te verwerken. 


Karin Wagenaar, klinisch psycholoog, systeemtherapeut, EFT therapeut en trainer, zelfstandig gevestigd in Utrecht. 

16.40 uur

Het verleden biedt geen garantie voor de toekomst

Het dag thema, erfenis uit het verleden, zal besproken worden aan de hand van de film Les fils l’autres van Lorraine Levy uit 2012. Tijdens de geboorte zijn Joseph, een Israëlische jongeman en Yacine, een kind van Palestijnse ouders verwisseld. Als ze 18 jaar worden komt deze verwisseling aan het licht. Dit met grote consequenties voor de jonge mannen en de beide families. Verschillende thema’s zoals het effect van nature/nurture en de consequentie op de identiteit van deze adolescenten zullen kritisch worden besproken.

 

Dr. Harold J.G.M. van Megen, psychiater/psychotherapeut, hoofdopleider Psychiatrie en Geriatrie bij GGZ Centraal RGS lid voor NVvP

17.20 uur

Afsluiting dagvoorzitters

17.30 uur

Einde symposium

Het symposium vindt plaats op maandag 27 november in Singer Laren.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring