De gezondheidszorg is van oudsher gefundeerd op het Hippocratische ziektemodel.
In de kern gaat het Hippocrates om het volgende:
(1) symptomen worden veroorzaakt door in de patiënt gelegen factoren, waarbij
(2) de dokter of therapeut een op deze factoren gerichte ingreep moet doen en
(3) deze behandelaar moet proberen om de patiënt zo min mogelijk te laten lijden.

Lees verder

 

Dr. Martin Appelo

Dr. Martin Appelo is vrijgevestigd psycholoog en cognitief gedragstherapeut te Barneveld en Den Andel. Zijn aandacht gaat vooral uit naar patiënten met ernstig psychisch lijden, interactie- problematiek en veerkracht zijn voor hem kernthema’s die aansluiten op zijn werk als therapeut en publicist.

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 augustus 2019 in Congrescentrum Inn Style te Maarssen.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor alle (BIG-geregistreerde) zorgprofessionals.

Inschrijven en kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 295,-. A(N)IOSsen, PIOG’s en voltijdstudenten betalen € 175,-.

De online registratie is gesloten. U kunt zich donderdag 29 augustus vanaf 09.00 uur op locatie (InnStyle, Maarssen) inschrijven.

 

Back to Top