Inhoud

De gezondheidszorg is van oudsher gefundeerd op het Hippocratische ziektemodel. In de kern gaat het Hippocrates om het volgende:
(1) symptomen worden veroorzaakt door in de patiënt gelegen factoren, waarbij
(2) de dokter of therapeut een op deze factoren gerichte ingreep moet doen en
(3) deze behandelaar moet proberen om de patiënt zo min mogelijk te laten lijden.

Dit model is adequaat zolang het gaat over symptomen en klachten waarvan de oorzaak door een (medische of therapeutische) ingreep is weg te nemen. Maar het is niet geschikt als gedragsverandering geïndiceerd is, als ‘beterschap’ vooral afhankelijk is van de patiënt. Dan zijn Hippocratische principes niet meer van toepassing maar kan Socrates uitkomst bieden.

Tijdens deze bijzondere Summerschool neemt Martin Appelo u mee in de maieutiek – de verloskunde – van Socrates en vertaalt die in een verrassend andere en doeltreffende manier van kijken naar indicatie, diagnostiek, behandelplanning en conflicthantering.

Wij hopen u op 29 augustus 2019 te mogen begroeten.

De online registratie is gesloten. U kunt zich donderdag 29 augustus vanaf 09.00 uur op locatie (InnStyle, Maarssen) inschrijven.

Back to Top