Programma

09:00 uur Ontvangst en registratie

10:00 uur Van Hippocrates naar Socrates
(Van ziektemodel naar verloskunde)
Het model van Socrates wordt geïntroduceerd en vergeleken met het Hippocratische denken. Veel van de problemen waarmee patiënten komen, zijn niet op te lossen door een medische of therapeutische ingreep. Het beter worden is hierbij voor een groot deel afhankelijk van (de leef- en denkstijl van) de patiënt. Het maieutische model van Socrates is dan beter van toepassing.

11:15 uur Pauze

11:45 uur Indicatie of motivatie: Van lijdensdruk naar ontsluiting met de formule voor duurzame gedragsverandering.
Het ziektemodel draagt ons op het lijden van de patiënt weg te nemen. Klachten en lijden zijn dus voor de arts of therapeut een indicatie om in actie te komen. De maieutiek laat zich niet leiden door lijden, maar door ontsluiting. Waar Hippocrates zich laat leiden door medische indicaties, laat Socrates zich leiden door de motivatie van de patiënt.

13:00 uur Lunch

14:00 uur Diagnostiek en behandelplan: De tafel van psychisch welbevinden.
(Van barensnood naar perskracht)
Binnen het ziektemodel staat de klacht centraal. Binnen de maieutiek de kracht. Waar Hippocrates vraagt om diagnostiek van de oorzaak van het lijden en het doen van een interventie om die weg te nemen, dwingt Socrates om te kijken wat de patiënt wil ‘openbaren’ en hoe dit naar buiten kan worden gebracht.

15:15 uur Pauze

15:45 uur Conflicthantering door introspectie: De Socratische Dialoog bij conflicten en klachten.
Socrates dwingt tot introspectie; kijk naar jezelf! Dit principe is moeilijk toe te passen bij conflicten en dreigende (tucht)klachten omdat mensen geneigd zijn om de oorzaak daarvan buiten zichzelf te leggen. Toch is introspectie essentieel om conflicten op te lossen en klachten te voorkómen. De Socratisch Dialoog staat voor samen uitzoeken wat er nu in wezen misgaat en wat ieders persoonlijke aandeel daarin is.

17:00 uur Afronding

17:15 uur Einde summerschool

De online registratie is gesloten. U kunt zich donderdag 29 augustus vanaf 09.00 uur op locatie (InnStyle, Maarssen) inschrijven.

Back to Top