Inhoud

Geconfronteerd worden met een (tucht)klacht is voor iedere therapeut een grote stressor. Het moeten doorlopen van een (tucht)klachtprocedure maakt het meestal nog veel erger. Niet zelden leidt dit tot ernstige (psychische) klachten bij de professional en soms zelfs tot definitief stoppen met de uitoefening van het vak.

De ervaring leert dat veel (cognitief gedrags)therapeuten totaal niet zijn voorbereid op de confrontatie met (tucht)klachten. Het overvalt ze, ze weten niet wat hen te wachten staat, ze weten niet wat ze moeten doen en ze kunnen de gevolgen ervan niet overzien of verwerken. Dit is tenminste voor een gedeelte te wijten aan te weinig aandacht voor dit onderwerp in opleiding, inter- en supervisie.

Deze cursus wil voor een deel compenseren voor dit tekort.

Supervisoren die tijdens supervisie, maar ook tijdens intervisie, aandacht willen besteden aan het wat en hoe van tuchtrecht en aan het voorkomen en/of begeleiden van (tucht)klachten, zullen in de eerste plaats zelf goed op de hoogte moeten zijn. Wie kan wanneer, waarover klagen? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen interne/externe klachtenprocedures, geschillen en tuchtzaken? Hoe loopt het proces, zowel juridisch als emotioneel? En hoe is een klacht te voorkómen? Last but not least; hoe begeleid je als supervisor collega’s en supervisanten die ermee te maken krijgen? Vervolgens worden didactische handvatten aangereikt om deze kennis en vaardigheden over te kunnen dragen.

Doelen:

  1. Kennis over (tucht)klachten, geschillen en klachtenprocedures
  2. Vaardig zijn in het (h)erkennen en constructief verhelpen van waarschuwingssignalen die tot een (tucht)klacht kunnen leiden.
  3. In supervisie (en in intervisie) kunnen overdragen van ad1 en ad2
  4. Kunnen begeleiden van supervisanten (en collega’s) die te maken krijgen met een klacht of tuchtzaak

Deze online cursus bestaat uit vier maandagavonden die plaatsvinden op 6 september, 20 september, 4 oktober en 8 november.

INSCHRIJVEN

Back to Top