Programma

Maandag 28 september (18.00 – 22.00 uur):

(Tucht)klachten, geschillen en klachtenprocedures

  1. stand van zaken m.b.t. het wat en hoe van (tucht)klachten, geschillen en klachtenprocedures
  2. bespreken van persoonlijke ervaringen

Maandag 26 oktober (18.00 – 22.00 uur):

Voorkómen van (tucht)klachten

  1. (h)erkennen van waarschuwingssignalen (voor klachten) met de socratische dialoog
  2. thematiseren van stressvolle interacties en het plaatsen daarvan binnen de casus conceptualisatie / holistische theorie / het levensverhaal van de patiënt
  3. constructief verhelpen van stressvolle interacties: demonstratie en rollenspelen

Maandag 16 november (18.00 – 22.00 uur):

Supervisie- en didactische vaardigheden

  1. de deelnemers brengen – het liefst met video – praktijkvoorbeelden in die ontleend zijn aan hun eigen supervisiepraktijk
  2. stressvolle interacties tussen supervisant en patiënt (waarin mogelijk waarschuwingssignalen voor een klacht optreden)
  3. problemen of vragen die bij supervisanten spelen naar aanleiding van feitelijke klachten door patiënten
  4. deze voorbeelden worden besproken, geoefend met rollenspelen, en geëvalueerd. Hierbij ligt steeds de nadruk op het leren superviseren van therapeuten die met klachten te maken (dreigen te) krijgen

Maandag 14 december (18.00 – 22.00 uur):

Supervisie- en didactische vaardigheden, vervolg

Deze cursus bestaat uit vier avonden die plaatsvinden op 28 september, 26 oktober, 16 november en 14 december in Domstad te Utrecht.

INSCHRIJVEN

 

Back to Top