Accreditatie

Voor deze bijeenkomst is accreditatie toegekend door

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) (hieronder vallen o.a. NVvP en ABSg) met 5 punten;
  • Accreditatiebureau FGzPt met 7 punten;
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
  • Mondhygiënisten bij het Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM) met 5 punten;
  • Gerechtelijke deskundigen bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) met 4 punten;
  • GGz-Agogen en Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg bij het Registerplein met 5 punten;
  • Het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) met 5 punten;
  • NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP) met 5,5 punten;
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 5 punten;
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten.

Advocaten kunnen middels een certificaat de punten laten bijschrijven o.b.v. artikel 4.4 lid 4 (Wet- en regelgeving van de NOvA).

Voor additionele verzoeken tot accreditatie, neem contact op met Lemion bv.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht én online.

INSCHRIJVEN

 

 

Back to Top