Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg toetst of BIG-geregistreerde professionals zich aan de regels houden die als leidraad voor hun handelen gelden. Is dit niet het geval dan kan het college de betrokken hulpverlener een ‘maatregel’ opleggen. Het tuchtrecht beoogt hiermee niet zozeer te straffen als wel de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg te bewaken en te beschermen. In de praktijk komt echter vooral het straffende karakter van het tuchtrecht naar voren. Zorgverleners die geconfronteerd worden met een tuchtzaak ervaren dit doorgaans als zeer belastend en intimiderend. Eventueel opgelegde maatregelen worden als pijnlijk en stigmatiserend ervaren. Soms is zelfs al de dreiging van een tuchtzaak een reden om niet (langer) in de zorg werkzaam te willen zijn.

Lees verder

 

Voorzitter

Mr. Richard Korver

Sprekers

Dr. Martin Appelo
Dr. Menno de Bree
Ivo Buchholz
Anne-Marie van Dam
Jan Willem Louwerens
Mr. Jeroen Recourt
Mr E.J. van Sandick
Rebekka Visser
Prof. dr. Martine de Vries

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 december 2018 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor alle professionals met een BIG-registratie, advocaten en overige juristen. Andere betrokken professionals zijn ook van harte uitgenodigd.

Inschrijven en kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 295,-.
Details

Registratie is gesloten. U kunt zich woensdag 12 december ter plekke inschrijven. Het symposium vindt plaats in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV, Amsterdam.

 

Back to Top