Programma

09:00 uur Ontvangst en registratie

10:00 uur Tuchtrecht en Tuchtcollege
Mr. Richard Korver, advocaat te Amsterdam (voorzitter).
Dr. Martin Appelo, vrijgevestigd psycholoog en cognitief gedragstherapeut te Barneveld en Den Andel. Publicist en docent.

10:15 uur Thema 1: Bejegening
Ivo Buchholz, orthopedisch chirurg, Kliniek Klein Rosendael te Arnhem en medisch directeur van de klinieken van Orthopedium, Medinova en Nedspine. Tevens oprichter van Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON).

11:15 uur Pauze

11:45 uur Thema 2: Werkwijze
Jan Willem Louwerens, psychiater, Psyland te Zuidlaren.

12:45 uur Lunch

13:45 uur Thema 3: Maatregelen
Rebekka Visser, vrijgevestigd verloskundige, docent en coach eigen scholingscentrum Noorderzicht te Usquert.

14:45 uur Pauze

15:15 uur Vertaling van alle aanbevelingen naar een manifest
Dr. Martin Appelo samen met vertegenwoordigers van betrokken beroepsverenigingen.

16:00 uur Slotbeschouwing
Mr. Richard Korver

16:30 uur Afsluiting symposium

 

Het symposium is gestructureerd rond drie thema’s: ‘bejegening’, ‘werkwijze’ en ‘maatregelen’. Ervaringsdeskundigen belichten hier hun specifieke confrontatie met het tuchtcollege waarna dr. Martin Appelo reageert met persoonlijke aanbevelingen voor de zorgpraktijk. Hierop reflecteren vervolgens ondergenoemde medisch ethicus en leden van het Tuchtcollege. Gestreefd wordt naar het formuleren van een samenvattend manifest.
Anne-Marie van Dam, psychiater FACT Mentrum, lid Regionaal Tuchtcollege te Groningen.
Mr. Jeroen Recourt
, voorzitter van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam.
Mr E.J. van Sandick, plv. voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag.
Prof. dr. Martine de Vries, kinderarts en medisch ethicus. Zij is hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde, LUMC te Leiden.
Back to Top