Webinars: gratis en niet geaccrediteerd

Korte en krachtige presentaties door professionals

Toen het niet mogelijk was elkaar “offline” te ontmoeten, is Lemion “online” gegaan middels het organiseren van Webinars. Korte presentaties door de sprekers die zich hadden verheugd op het geven van een presentatie bij een van onze bijeenkomsten of auteurs van wie recent een titel bij Uitgeverij Boom of de Tijdstroom is verschenen. Hieronder vindt u een overzicht van deze uitzendingen, deze zijn kosteloos terug te kijken door in de agenda hieronder op ‘meer info’ te klikken.

Nu het bijeenkomen weer is toegestaan, stoppen we met deze Webinars maar heeft u net als wij de smaak van het online nascholen te pakken?

Bij ons aanbod vindt u een overzicht van aankomende symposia, cursussen en masterclasses. Een groot aantal hiervan kunt u online volgen waarbij u niet alleen de keuze kunt maken welke presentatie u volgt maar ook of u dit live of later in een opgenomen versie wilt bekijken.

Webinars GGz

08 april: Schaamte, een onvermijdelijke emotie in de psychotherapie – meer info
15 april: Spiegel van de Ziel – meer info
29 april: Organisaties in tijden van Corona en daarna – meer info

06 mei: (H)echt niet – meer info
20 mei: Psychiatrisch onderzoek – meer info
27 mei: Partnergeweld en ADHD – meer info

03 juni: De impact van het Coronavirus op de suïcide cijfers – meer info
17 juni: Autisme bij ouderen: herkennen en bespreekbaar maken – meer info

29 juli: Patiënten met smetvrees en schoonmaakdwang: de impact van de Coronacrisis – meer info

6 oktober: Voluit leven – meer info

Webinars Mondzorg

14 april: Bijzondere patiënten in de praktijk: Angststoornissen – meer info
21 april: Eetstoornissen – meer info
30 april: Hechtingssstoornissen – meer info

07 mei: Body Dismorphic Disorder – meer info
19 mei: Autisme – meer info

Voor professionals uit de Geestelijke Gezondheidszorg

Schaamte, een onvermijdelijke emotie in de psychotherapie

8 april – Prof. dr. Frans Schalkwijk

Net als angst kan schaamte de voortgang van een behandeling belemmeren stelt psychoanalytisch psychotherapeut Frans Schalkwijk. Schaamte is zelfgerichte emotie die net als alle andere emoties voortdurend gereguleerd moet worden. Ze is krachtig, veelal negatief en verbonden met de evaluatie van het zelf of de identiteit. Het is onvermijdelijk dat schaamte in psychotherapie optreedt en de omgang daarmee moet een voortdurend aandachtspunt zijn.

Zie ook https://www.lemion.nl/schaamte

Spiegel van de Ziel

15 april – Jan Rudolph de Lorm en Antoinet Oostindier

De jaarlijkse Singer Symposia bevinden zich op het grensvlak van psychiatrie en psychologie en beeldende kunst.
Kunsthistoricus en museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm loopt u met langs diverse kunstwerken uit de tentoonstelling Spiegel van de Ziel die momenteel in een gesloten museum Singer Laren hangen.  Werken waarmee de kunstenaar de kijker een blik in hun eigen diepere zelf geeft.

Waar mogelijk zal e.e.a. worden geduid in relatie tot de Psyche door psychiater Antoinet Oostindiër (Aerrea, instelling exclusief voor zorgprofessionals).

Zie ook www.lemion.nl/singer

Organisaties in tijden van Corona en daarna

29 april – Dr. Moniek Thunnissen 

De afgelopen jaren bezweken behandelaars onder administratieve lasten en bureaucratische procedures.  Sinds het uitbreken van de Corona-epidemie is er veel druk en stress en tegelijk zijn er volop creatieve ideeën en samenwerking over grenzen heen. En opeens blijken allerlei innovaties mogelijk…..maar hoe gaan we dit na deze intelligente lockdown behouden?

In het Webinar zal Moniek Thunnissen een model presenteren, gebaseerd op de Transactionele Analyse, om het functioneren van organisaties te begrijpen en mogelijk meer te sturen.

Zie ook www.lemion.nl/relatie

(H)echt niet

6 mei – Dr. Martin Appelo

Er zijn mensen die echt niet hechten. Wat ze ook willen of proberen door in hun verleden te graven, in therapie te gaan…. sommige mensen hechten echt niet. Hoe kan de behandelaar die patiënten (h)erkennen en hen dit laten accepteren? Én hiermee om te leren gaan waarbij de focus vooral ligt op het sturen van gedachten en gedrag.

Psychiatrisch onderzoek

20 mei – prof. dr. Michiel Hengeveld

De diagnostiek in de GGz bestaat tegenwoordig vaak alleen nog maar uit het afvinken van DSM-symptomen. Het verslag van het onderzoek beperkt zich dan tot een routinematige opsomming van dat kleine aantal symptomen. Dat terwijl er veel meer symptomen zijn die belangrijk zijn voor de patiënt, voor de diagnostiek en ook de differentiele diagnostiek. Veel van die symptomen zijn (meer) niet zo bekend of uiteenlopend gedefinieerd. Maar goede en doelmatige behandeling in de GGz is niet mogelijk is zonder een goed onderzoek naar de psychopathologische symptomen en syndromen. Gemiste diagnoses betekenen gemiste kansen.Het deskundig vaststellen van de psychiatrische symptomen van een patient zou daarom een van de hoofdpijlers in de GGz moeten zijn. Daarvoor is kennis van de psychopathologische termen en van de wijze waarop psychiatrsiche symptomen kunnen worden vastgesteld en genoteerd essentieel.

Zie ook www.lemion.nl/onderzoek

Partnergeweld en ADHD

27 mei – Nannet Buitelaar

ADHD wordt gezien als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis en komt frequent voor. In de volwassenheid zijn co-morbide klachten zoals probleemgedrag, agressie of verslaving vaak de aanleiding om in behandeling te komen. Niet altijd wordt de ADHD dan tijdig onderkend. Behandeling begint met het onderkennen van ADHD als onderhoudende factor voor klachten en disfunctioneren, zeker ook in relatie tot partner – huiselijk geweld.

In deze webinar worden een aantal studies naar de associatie tussen ADHD en partnergeweld besproken en geïllustreerd met voorbeelden uit de klinische praktijk.

De impact van het Coronavirus op de suïcide cijfers

3 juni – Derek de Beurs
Veel experts maken zich zorgen over de mogelijke toename van het aantal suïcides door de huidige corona crisis. We zagen immers na de recente economische crisis een sterke stijging in westerse landen. Maar er zijn ook argumenten om te denken dat het aantal suïcides juist af zal nemen, zoals we recent in Japan zagen. Tijdens dit webinar bespreekt Derek de Beurs verschillende studies en theorieën die ons kunnen helpen om suïcide preventie in deze tijd vorm te geven.

Autisme bij ouderen: herkennen en bespreekbaar maken

17 juni – Rosalien Wilting en Arjan Videler
Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die bij ongeveer 1% van de bevolking voorkomt. Pas sinds kort is er meer aandacht voor ASS bij ouderen. In dit webinar wordt besproken hoe ASS te herkennen is bij ouderen. Maar ook hoe dit bespreekbaar te maken met de oudere zelf en met hun familie.

Patiënten met smetvrees en schoonmaakdwang: de impact van de Coronacrisis

29 juli – Maaike van der Linden-Kamphuis en Ton van Balkom

In dit Webinar staat het verhaal van Maaike centraal. Een 66 jarige vrouw met levenslang dwangklachten, waaronder smetvrees en schoonmaakdwang. Door de Coronacrisis zijn haar smetvreesklachten verergerd. Schoonmaakrituelen, die zij had afgeleerd in de gedragstherapie, moet zij, de regels van het RIVM volgend, weer uitvoeren. Hoe lukt het Maaike om haar dwangklachten onder controle te houden? In deze uitzending komen oorzaken, diagnostiek en behandelmethoden van de obsessieve compulsieve stoornis aan de orde.

Maaike van der Linden-Kamphuis, zij is o.a. als ervaringsdeskundige betrokken geweest bij de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van angststoornissen. Zij nam deel aan focusgroepen, gaf voorlichting over angststoornissen en verzorgde gastlessen bij de opleiding tot verpleegkundige. Jaarlijks vertelde zij bij colleges psychopathologie voor studenten psychologie en geneeskunde haar eigen ervaringen met dwang.

Prof. dr. Ton van Balkom is psychiater en als hoogleraar evidence-based psychiatrie verbonden aan het Amsterdam Public Health Research Instituut van het Amsterdam UMC en GGzinGeest te Amsterdam waar hij werkzaam is als opleider psychiatrie en op de Top GGZ afdeling angst en dwang patiëntenzorg doet. Zijn wetenschappelijk onderzoek heeft als focus diagnostiek, comorbiditeit, (psychotherapeutische) behandeling, richtlijnontwikkeling en implementatie van deze richtlijnen op het gebied van de angst-, dwang- en stemmingsstoornissen.

Voluit leven

6 oktober – Ernst Bohlmeijer en Vincent van Bruggen

Voluit leven is een transdiagnostisch behandelprogramma voor mensen met psychische klachten en combineert Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).
In dit Webinar wordt ingegaan op blended behandeling van angst- en stemmingsklachten vanuit zowel de theoretische kant van Voluit leven online als de wijze van behandelen aan de hand van casuïstiek.

Voor professionals uit de Mondzorg

Bijzondere patiënten in de praktijk: Angststoornissen

14 april – Dr. Neeltje Batelaan

Bij circa 20% van de Nederlanders is sprake van een psychische stoornis. Gemiddeld krijgt u in uw praktijk dus bij één op de vijf patiënten te maken met psychische problemen. Daarbij kan het o.a. gaan om een angststoornis. Het komt niet zelden voor dat deze patiënten ’moeilijk gedrag’ vertonen of zelfs aanleiding geven tot openlijke conflicten. Helaas is de onderliggende psychische problematiek voor u lang niet altijd duidelijk herkenbaar wat het – zacht gezegd – moeilijk maakt om er adequaat mee om te gaan.

Psychiater Neeltje Batelaan geeft aan hoe vaak angststoornissen voorkomen, bij wie, hoe u ze kunt herkennen en als belangrijkste, wat u vervolgens kunt doen om toch een zo goed mogelijk behandelresultaat te bereiken.

Eetstoornissen

21 april – Prof. dr. Annemarie van Elburg

Patiënten met een psychische stoornis kunnen iemand in het contact zo maar op het verkeerde been zetten. Als dit bij u in de praktijk gebeurt kan een optimale behandeling in het gedrang komen. Zo kunnen belangrijke gegevens over medicatiegebruik worden achtergehouden, andere relevante ziekten worden verzwegen, telkens weer afspraken worden afgezegd… Hoe dan ook, steeds wordt er een beroep gedaan op uw vaardigheden om zo goed en efficiënt mogelijk met deze patiënten om te gaan. Dat vereist in elk geval voldoende actuele kennis van de meest voorkomende psychische stoornissen waaronder eetstoornissen.

Hechtingssstoornissen

30 april – Marike Lub-Moss

Hechting is de emotionele, natuurlijke relatie tussen ouder en kind. Het geeft een kind een veilig en geborgen gevoel en is de basis voor alle latere relaties van het kind. Soms ontstaan er problemen in de hechting.

Bij circa 20% van de Nederlanders is sprake van een psychische stoornis. Gemiddeld krijgt u in uw praktijk dus bij één op de vijf patiënten te maken met psychische problemen. Daarbij kan het gaan om een hechtingsstoornis.
Hoe dan ook, steeds wordt er een beroep gedaan op uw vaardigheden om zo goed en efficiënt mogelijk met deze patiënten om te gaan. Dat vereist in elk geval voldoende actuele kennis van de meest voorkomende psychische stoornissen.

Body Dismorphic Disorder

7 mei – Dr. Nienke Vulink

Mensen met deze stoornis lijden aan een extreme ontevredenheid over het uiterlijk, ingebeelde lelijkheid en een verstoorde de lichaamsbeleving. Hun eigen ‘misvormde’ lichaamsbeeld staat normaal functioneren in de weg. Vanuit de huidige cultuur vol selfies en perfecte Instagram posts komen steeds vragen in de mondzorgpraktijk naar aanpassingen van het gebit. Is dit een vorm van BDD of een onzekerheid over het uiterlijk? In welke verzoeken van uw patiënt voor gebitsverfraaiing gaat u mee?

Autisme

19 mei – Agnes Dommerholt

Autisme is lang gezien als een kinderstoornis en de diagnose werd dus ook op vroege leeftijd gesteld. Nu zijn ook volwassenen en zelfs ouderen in beeld.

Bij circa 20% van de Nederlanders is sprake van een psychische stoornis. Gemiddeld krijgt u in uw praktijk dus bij één op de vijf patiënten te maken met psychische problemen. Daarbij kan het gaan om een hechtingsstoornis.
Hoe dan ook, steeds wordt er een beroep gedaan op uw vaardigheden om zo goed en efficiënt mogelijk met deze patiënten om te gaan. Dat vereist in elk geval voldoende actuele kennis van de meest voorkomende psychische stoornissen.

Het overzicht van Webinars wordt regelmatig aangevuld met nieuwe thema’s, data, namen van de spreker én opgenomen uitzendingen. Houdt u dus de website in de gaten.

PS: (*) Alle webinars zijn eventueel later ook in een opgenomen versie te volgen.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Adres
Lemion BV
Vondellaan 150
3521 GH Utrecht
+31 20 261 41 80

Bedrijfsgegevens
IBAN: NL10ABNA0861091787
BIC/Swiftcode: ABNANL2A

Copyright © Lemion

Lemion is onderdeel van