Inhoud

Psychische klachten zijn de oorzaak van meer dan de helft van alle ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dagelijks kunnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen dan ook worden geconfronteerd met het hele ingewikkelde scala aan psychiatrische syndromen en symptomen. Van hen wordt verwacht dat zij up-to-date kennis hebben van de belangrijkste psychische stoornissen. Aan die eis is – zacht gezegd – niet voor iedereen altijd even gemakkelijk te voldoen, omdat er binnen de klinische psychiatrie en psychologie qua diagnostiek en behandeling voortdurend sprake is van veel nieuwe inzichten. Inzichten die rechtstreeks van belang zijn in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige spreekkamers. Het gaat steeds om voortschrijdend inzicht en de toepassing daarvan.

Voor dit 1e Capita Symposium is dan ook gekozen voor een tweeledige opzet. Onder voorzitterschap van Jim Faas worden de deelnemers door vier prominente sprekers/clinici geïnformeerd over de voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde laatste relevante stand van zaken bij respectievelijk angststoornissen, somatoforme stoornissen, verslaving en autismespectrumstoornissen. In samenhang met deze klinische updates vindt vervolgens de vertaling plaats naar de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt tijdens een gezamenlijke presentatie door een bedrijfsarts, een verzekeringsarts en de spreker uit de GGz, op basis van authentieke patiëntencasuïstiek. Omdat het gaat om een verdiepende klinische dialoog tussen de drie disciplines is voor een beperkt aantal ziektebeelden gekozen. Maar wel dié vier stoornissen die representatief zijn voor de grote ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

Al met al een belangrijke gelegenheid voor diegenen die zich op de hoogte willen stellen van de laatste stand van zaken op het vlak van denken en doen bij psychische stoornissen. En natuurlijk biedt het symposium ook alle mogelijkheden voor collegiale ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen.

Wij hopen u op dinsdag 10 september a.s. in Amsterdam te begroeten.

De online inschrijving is gesloten. U kunt zich morgenochtend vanaf 08.30 uur inschrijven in de Rode Hoed te Amsterdam.

Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.

Back to Top