Programma

08:30 uur Ontvangst en registratie

09:30 uur Psychische klachten en werk
Mr. Jim Faas

CAPUT I. ANGSTSTOORNISSEN

09:45 uur Klinische update
Dr. Neeltje Batelaan

10:15 uur Intercollegiale casusbespreking
Dr. Neeltje Batelaan, Maaike Wichgers, Dr. Feico Zwerver

10:45 uur Pauze

CAPUT II. SOMATOFORME STOORNISSEN

11:15 uur Klinische update
Prof. dr. Sako Visser

11:45 uur Intercollegiale casusbespreking
Prof. dr. Sako Visser, Maaike Wichgers, Dr. Feico Zwerver

12:15 uur Lunch

CAPUT III. VERSLAVING

13:15 uur Klinische update
Prof. dr. Anneke Goudriaan

13:45 uur Intercollegiale casusbespreking
Prof. dr. Anneke Goudriaan, Maaike Wichgers, Dr. Feico Zwerver

14:15 uur Pauze

CAPUT IV. AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

14:45 uur Klinische update
Dr. Annelies Spek

15:15 uur Intercollegiale casusbespreking
Dr. Annelies Spek, Maaike Wichgers, Dr. Feico Zwerver

15:45 uur Adequate oordeelsvorming
Mr. Jim Faas

16:00 uur Einde symposium

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 september 2019 in de Rode Hoed te Amsterdam.

INSCHRIJVEN

Back to Top