Inhoud

Zelfwaardering en ambivalentie

Je kunt pas van een ander houden als je van jezelf houdt.’ Relaties beginnen met liefde voor jezelf, dat is hier de boodschap. Patiënten die geen relaties durven aangaan of daarin keer op keer vastlopen, beseffen maar zelden dat aan hun klacht over relaties primair een problematische zelfwaardering ten grondslag ligt. Het herformuleren van hun interpersoonlijke problemen naar intrapersoonlijke problemen, helpt vaak om de klachten te doen verminderen of te laten verdwijnen. Daartoe focust de therapeut op het bereiken van een onvoorwaardelijke acceptatie van alle tekortkomingen en het ontwikkelen van een milder geweten en compassie.

Als het om liefde geven gaat, is opnieuw een oneliner van toepassing: ‘Je kunt de ander alleen liefhebben als je hem of haar ook kunt haten.’ Filosofen maken helder dat het leven getekend wordt door het feit dat liefde daardoor per definitie pijnlijk is. Veel van onze patiënten lopen vast in die onvermijdelijke ambivalentie. De ander kan ons daar nooit van bevrijden: ‘De ander haalt niet alleen het beste in ons naar boven, maar confronteert ons vaak ook met wie we idealiter niet willen zijn.

Tijdens het symposium Zelfwaardering en ambivalentie, over liefde voor jezelf en de ander reikt dagvoorzitter Frans Schalkwijk, samen met een keur aan prominente sprekers, u handvatten aan om onderliggende patronen van problematische liefde voor zichzelf en anderen te herkennen, en daar in de behandeling gericht op in te kunnen spelen. Vaak gaat dat gepaard met schaamtevolle momenten als de patiënt de onderliggende zelf-ander dynamiek helder krijgt.

Curriculum Psychodynamiek is een gezamenlijk initiatief van Lemion® en prof. dr. Frans Schalkwijk, psychoanalyticus en psychotherapeut. Het doel van het Curriculum is om GGz-professionals jaarlijks via een serie geaccrediteerde symposia nascholing aan te bieden over relevante ontwikkelingen binnen het psychodynamische gedachtegoed.

Deze nascholing is een opname van het Symposium Zelfwaardering en Ambivalentie, dat op 10 september 2021 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring