Psychiatrie in het algemeen ziekenhuis speelt een steeds prominentere rol in het psychiatrische zorgaanbod. Voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen – zij hebben gemiddeld een meer dan 20 jaar kortere levensduur! – is specialistische ziekenhuiszorg veelal onontbeerlijk. In dit licht is ketenzorg tussen GGz en de ziekenhuispsychiatrie van groot belang om deze patiënten met complexe somatische en psychiatrische problemen adequaat te behandelen.

Lees verder

 

Voorzitter

Dr. Bastiaan Verwey

Sprekers

Prof. dr. Wiepke Cahn
Prof. dr. Odile van den Heuvel
Bas ter Meulen
Maarten van Schijndel
Dr. Lineke Tak
Mirjam Visser

 

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 juni 2018 in de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Afscheidsrede
prof. dr. Adriaan Honig

In aansluiting op dit symposium houdt Adriaan Honig, bijzonder hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie VUmc, om 15.45 uur zijn afscheidsrede getiteld Mind the body revisited in de aula van de Vrije Universiteit. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, SEH-artsen, spv’n en overige verpleegkundig specialisten en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Wachtlijst

Er wordt vanaf heden een wachtlijst gehanteerd voor dit congres (vanwege het overschrijden van het maximum aantal aanmeldingen).

Heeft u interesse in deelname, laat dan hier uw e-mailadres achter, dan houden wij u op de hoogte mocht er iemand zijn of haar deelname annuleren.

INSCHRIJVEN

 

Back to Top