Gendergerelateerde psychopathologie

vrouwen en mannen in de GGz

3 december 2019

Amsterdam

Vrouw-manverschillen in de neurobiologie en somatiek
Birit Broekman

Genderidentiteit en gendergebonden ontwikkelingsfactoren
Prof. dr. Marrie Bekker

Uitnodiging tot een gendersensitieve benadering van levensloop en stressors
Prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst

Gedragsstoornissen bij jongens en meisjes
Helena Oldenhof

Stemmingsstoornissen
Dr. Anja Lok

Psychotrauma in vrouwen en mannen
Prof. dr. Miranda Olff

Persoonlijkheidsstoornissen
Nathan Bachrach

Werkingen en bijwerking van medicatie
Dr. P. Roberto Doornebal-Bakker

Naar een betere diagnostiek en behandeling
Prof. dr. Therese van Amelsvoort