Psychische klachten en werk

angst - verslaving - autisme - somatoforme stoornissen

10 september 2019

Amsterdam

Psychische klachten en werk
Mr. Jim Faas

Angststoornissen
Klinische update
Dr. Neeltje Batelaan

Angststoornissen
Intercollegiale casusbespreking
Dr. Neeltje Batelaan & Maaike Wichgers & dr. Feico Zwerver

Somatoforme stoornissen
Klinische update
Prof. dr. Sako Visser

Somatoforme stoornissen
Intercollegiale casusbespreking
Prof. dr. Sako Visser & Maaike Wichgers & dr. Feico Zwerver

Verslaving
Klinische update
Prof. dr. Anneke Goudriaan

Verslaving
Intercollegiale casusbespreking
Prof. dr. Anneke Goudriaan & Maaike Wichgers & dr. Feico Zwerver

Autismespectrumstoornissen
Klinische update
Dr. Annelies Spek

Autismespectrumstoornissen
Intercollegiale casusbespreking
Dr. Annelies Spek, Maaike Wichgers en dr. Feico Zwerver

Autismespectrumstoornissen
Adequate oordeelsvorming
Mr. Jim Faas