Levensfasen en de psyche

van evidentie naar doelgericht handelen

13 - 18 oktober 2019

Córdoba, Spanje

Ontwikkelingsfasen (autisme i.h.b.)
Wouter Staal

Posttraumatische stressstoornis
Agnes van Minnen

Verslaving
Wim van den Brink

Stemmingsstoornissen
Aartjan Beekman