Integratieve theoriegestuurde psychodiagnostiek

intensieve 6-daagse curcus

16 - 21 september 2018

Montaione, Italië

Programma

Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie: op DSM categoraalniveau en op dimensionaal en structureel niveau. Bespreking van theoretische modellen

Ontwikkelingsgeschiedenis en rationale van het NVM model

Theoriegestuurde betekenis van de NVM schalen

Diverse MMPI-2 schalen in relatie tot persoonlijkheidspathologie

Relatie NVM/MMPI-2: nut van gecombineerd gebruik

NPV-2R, TCI en NEO-PI-3 in relatie tot persoonlijkheidspathologie

Theoriegestuurde integratie van bevindingen op basis van besproken instrumenten
Schizotypie: het gebruik van de SPQ

Toepassing van de TAT bij detectie van Autisme Spectrum problematiek, trauma en psychosegevoeligheid

Indicatiestelling op basis van de onderzoeksbevindingen

Werken met diagnostische bevindingen

 

Docenten

Prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe
Bert van Rossum