Psychiatrie en een laag IQ

Masterclass

16 en 17 november 2023

Garderen

Inleiding op het thema: Zwakbegaafdheid in de GGZ
Jannelien Wieland

Herkenning, communicatie en bejegening
Erica Aldenkamp

Oefenen met communicatie
Erica Aldenkamp

Psychiatrie & genetica: van wetenschap naar klinische praktijk
Janneke Zinkstok

Multidimensionele diagnostiek
Annemarie van den Brink

Het psychiatrisch onderzoek bij mensen met een laag IQ
Michiel Hengeveld en Jannelien Wieland

Bespreken van casuïstiek (Diagnostiek)

Behandeling: algemeen, psychotherapeutisch en medicatie
Annemarie van den Brink en Jannelien Wieland

Crisis/suïcidaal gedrag
Jannelien Wieland & Remco de Winter

Bespreken van casuïstiek

Verwijslijnen
Erica Aldenkamp

Organisatie van zorg: hoe stimuleer jij de implementatie van inclusieve en passende zorg in de eigen organisatie? Hulpmiddel: de Monitor Plus