De therapeutische relatie

intensieve 5-daagse cursus op ameland

17 t/m 21 september 2023

Ameland, de Wadden

Kennismaken en verwachtingen
Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen

Interpersoonlijke cirkel en de theorie volgens Donald Kiesler. De taxonomie van interpersoonlijke problemen.
Anton Hafkenscheid

Dit koppelen aan basisposities TA
Moniek Thunnissen

In tweetallen: je doel voor deze week aanscherpen in termen van de interpersoonlijke cirkel/basisposities.
Plenair uitwisselen.

Interpersoonlijke cirkel en complementariteit
Anton Hafkenscheid

Egotoestanden en transacties
Moniek Thunnissen

Plenair in de groep werken met een casus en bovenstaande theorie

Werken in viertallen: egotoestanden en transacties, complementariteit aan  de hand van casuïstiek

Gehechtheidstheorie en stijlen van communicatie
Anton Hafkenscheid

Theorie over strooks
Moniek Thunnissen

Plenaire uitwisseling in twee groepen
Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen

Eigen blinde vlekken en problematische gevoelens: overdracht/tegenoverdracht. Zelfonthullingsvragenlijst
Anton Hafkenscheid

Uitwisselen in viertallen

(Tegen)overdracht vanuit egotoestanden, transacties en script
Moniek Thunnissen

Plenair in de groep werken met een casus en bovenstaande theorie

Operante bekrachtiging in de derde generatie gedragstherapieën
Anton Hafkenscheid

Spel en de dramadriehoek
Moniek Thunnissen

Casus uitspelen in grote groep met bovenstaande theorie

Werken in viertallen met deze theorie

Werken met stagnaties en impasses volgens Jeremy Safran
Anton Hafkenscheid

Theorie over script en miniscript; de drenkeling
Moniek Thunnissen

Plenaire uitwisseling in twee groepen

Burn-out in organisaties: scriptcirkels die elkaar opdrijven. Samenwerking in het team: elkaar inspireren
Moniek Thunnissen

Plenaire afsluiting
Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen