Religie en spiritualiteit

zingeving en de psyche

27 augustus 2020

Amsterdam

Programma

Religie en spiritualiteit anno nu

Zingeving: klinische thema’s

De ‘religiosity gap’

De therapeut zelf

Religie en depressie

Een beschermende factor bij suïcide?

Neurowetenschappelijk onderzoek naar religieuze en spirituele ervaringen

Affectieve dimensie van het godsbeeld

Transculturele perspectieven

De praktijk

 

Sprekers

Prof. dr. Arjan Braam
Dr. Michiel van Elk
Prof. dr. Gerrit Glas
Prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker
Henk Stulp
Piet Verhagen