Parentificatie

als een kind te snel ouder wordt

29 november 2019

Amsterdam

Parentificatie: het landschap van de getraumatiseerde afhankelijkheid
Frans Schalkwijk

In de wieg gelegd om te reguleren
Muriel Vermeulen

Een systemisch perspectief: onderzoek naar de beleving van kinderen
Flip Jan van Oenen

Jongvolwassenen
Marc Hamburger

Geparentificeerde hulpverleners
Antoinet Oostindiër

Het gehechtheidsperspectief
Frans Schalkwijk

Handvatten voor de praktijk
Alle sprekers