Accreditatie

Het lichaam en psychisch functioneren

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor:

  • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten*;
  • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ met 5 punten;
  • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 5 punten;
  • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 6 punten;
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister V&V met 5 punten;
  • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 6 punten.

*De opgenomen versie is niet geaccrediteerd voor psychiaters.  

Deze accreditatie is toegekend tot 15 december 2023. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond. Een verlengingsaanvraag wordt momenteel ingediend voor de FGzPt, NVP en het NIP (ELP). 

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuzetoets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze nascholing is een opname van het symposium Het lichaam en psychisch functioneren, dat op 16 december 2022 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden. 

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring