Programma

Het brein in ontwikkeling

09.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur

Opening dagvoorzitter
Dr. Nienke Vulink

 

10.15 uur

Inleiding actuele ontwikkelingen neuropsychologie

Diagnostiek staat in de huidige gezondheidszorg vaak onder druk. Tegelijk is het kennen, erkennen en herkennen van de ander hét begin van goede en duurzame zorg. De rol en de mogelijkheden van het neuropsychologisch perspectief zullen belicht worden binnen het hedendaags krachtenveld van wetenschap en praktijk en de context van een biotechnologisch en informatietechnologische revolutie. Het neuropsychologisch perspectief kan helpen met onze beslissingen rondom diagnostiek en behandeling voor de zorg van morgen.

Prof. dr. Martine van Zandvoort

11.00 uur

Pauze

11.30 uur

Diepe hersenstimulatie: een effectieve behandeling voor psychiatrische ziektebeelden?

Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation; DBS) is een invasieve vorm van neuromodulatie die steeds meer voor psychiatrische aandoeningen wordt gebruikt. Hoe werkt DBS en welke patiënten zijn geschikt voor deze behandeling? Wat gebeurt er in de hersenen door DBS en wat zijn de bijwerkingen? In deze lezing geeft Nienke een antwoord op bovenstaande vragen en een overzicht van de resultaten van behandeling met DBS voor een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS); de psychiatrische aandoening waar tot op heden de meeste ervaring mee is.

Dr. Nienke Vulink

12.15 uur

Lunchpauze

13.15 uur

DBS voor anorexia en depressie: hoop bij therapieresistentie?

Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation, DBS) is een innovatieve behandeling die toenemend wordt toegepast bij therapieresistente psychiatrische stoornissen. Waar DBS bij obsessieve-compulsieve stoornis bewezen richtlijnzorg is, wordt het bij depressie en anorexia nog in onderzoeksverband uitgevoerd. In de presentatie laten we uitkomsten zien van ons recente onderzoek naar DBS bij therapieresistente depressie en anorexia nervosa.

Dr. Roel Mocking

 

13.30 uur

Magnetisme en de kracht van herhaling

De toepassing van niet-invasieve hersenstimulatietechnieken, zoals transcraniële magnetische stimulatie (TMS), neemt rap toe in de psychiatrie. Hoewel op basis van meta-analyses geconcludeerd kan worden dat TMS een toegevoegde waarde heeft in het behandelarsenaal van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCD), weten we nog niet wat de optimale toepassing is van TMS bij OCD. Een ideale behandeling leidt tot duurzaam herstel, zonder terugval. Maar wat doet TMS met de hersencircuits in OCD en is het te verwachten dat het tijdelijk moduleren van de circuits leidt tot blijvende veranderingen?

Prof. dr. Odile van den Heuvel

 

13.50 uur

Mooi zijn, maar mooi niet zien
Bij patiënten met Body Dysmorphic Disorder (BDD) is er sprake van een overtuiging van een niet bestaande, of minimale, onvolkomenheid in het uiterlijk. Helaas zijn de huidige behandelingen voor een derde van de patiënten met BDD niet effectief. Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS), wat momenteel wordt ingezet bij patiënten met een depressie, is mogelijk ook effectief om patiënten met BDD te behandelen. Daar hebben wij onderzoek naar gedaan en die resultaten zullen wij delen.
Maaike van Paridon

 

14.00 uur

Neurotechnologie in de psychiatrie: ethische en juridische uitdagingen

Neurotechnologie in de psychiatrie is in opkomst. Het gaat hierbij zowel om beeldvorming als om het veranderen van het brein. Neurotechnologische mogelijkheden roepen evenwel ethische en juridische vragen op. Doel van deze presentatie is het identificeren en analyseren van belangrijke ethische en juridische uitdagingen rond de neurotechnologie van vandaag en morgen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan (mogelijke) toepassingen binnen een gedwongen dan wel forensisch ggz kader.

Prof. dr. Gerben Meynen

14.15 uur

Pauze

14.45 uur

Forumgesprek Technisch innovatieve behandelingen

Onder leiding van Nienke Vulink gaan we in gesprek over de technisch innovatieve behandelingen en de ethische vraagstukken. Welke vragen heb je nog? Stel ze aan het panel en bespreek het met de experts.

Met prof. dr. Gerben Meynen, Maaike van Paridon, prof. dr. Odille van den Heuvel en dr. Roel Mocking


15.30 uur

Hersenen en bewustzijn: hoe komt waarneming tot stand?

In deze presentatie gaat prof.dr. Cyriel Pennartz in op wat we verstaan onder ‘bewustzijn’. Hier bestaan zeer verschillende definities van, dus is het belangrijk om aan te geven waar we het eigenlijk over hebben. We bekijken de hersenen in vogelvlucht om na te gaan welke structuren en capaciteiten wel of niet met bewustzijn te maken hebben. Hoe ver zijn we gevorderd in het onderzoek naar bewustzijn? We staan stil bij computermodellen van waarneming, die aanwijzingen geven over hoe de hersenen in staat zijn om perceptie en verbeelding voort te brengen. Is zien iets dat geleerd wordt tijdens de vroege ontwikkeling? Hoe ontstaat een beeld van het ‘zelf’? Ten slotte werpen ook de modernste inzichten ons terug op een oud filosofisch probleem: wat is de aard van hersen-geest relaties?

Prof.dr. Cyriel Pennartz


16.15 uur

Afsluiting
Dr. Nienke Vulink

16.30 uur

Einde symposium

Het symposium vindt plaats op donderdag 23 november 2023 in Postillion te Bunnik én online.  

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring