Sprekers

Het brein in ontwikkeling​

Dr. Nienke Vulink (dagvoorzitter)
werkt sinds 2010 op de polikliniek angst- en dwangstoornissen van het Amsterdam UMC met patiënten met zeer ernstige obsessieve-compulsieve en aanverwante aandoeningen. Zij is lid van het multidisciplinaire klinische- en onderzoeksteam voor neuromodulatie (rTMS, ECT en diepe hersenstimulatie (DBS)) o.l.v. prof.dr. D. Denys op de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC. Tijdens haar opleiding tot psychiater deed zij onderzoek en schreef zij haar proefschrift over de neurobiologie en behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS). Sindsdien heeft zij onderzoek naar BDD, misofonie en andere compulsieve stoornissen uitgebreid met de focus op fenomenologie, afbeeldend onderzoek en behandeling. Acht jaar geleden heeft zij in het Amsterdam UMC samen met de afdeling Dermatologie een psychodermatologie spreekuur opgezet. Verder is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie en bestuurslid van de European Society of Dermatology and Psychiatry. In 2016 rondde zij de master MBA Health Care Management af bij Amsterdam Business School. Van 2014 tot 2018 was zij chef de policlinique van de Psychiatrie in het Amsterdam UMC en lid van het bestuur van de afdeling Psychiatrie. Zij nam deel in de werkgroep nieuwe bekostiging GGZ van de NVvP en was van 2018 tot 2021 bestuurslid van de NVvP.

Prof.dr. Odile van den Heuvel
werkt als psychiater op de gespecialiseerde polikliniek Centrum Neuropsychiatrie Parkinson (welke zij in 2008 heeft opgericht). Daarnaast leidt zij een onderzoeksgroep Neuropsychiatrie, op het grensvlak van de psychiatrie, neurologie en neurowetenschappen. Zij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de structuur en functie van de hersenen bij mensen met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) en aanverwante stoornissen. Zij leidt het wereldwijde consortium ENIGMA-OCD. Kennis over de hersencircuits vertaalt zij naar de klinische praktijk, onder meer door de toepassing van niet-invasieve hersenstimulatie, zoals transcraniële magnetische stimulatie (TMS). Zij leidt momenteel de multi-center trial TETRO (TMS voor exposure therapie resistente OCD), welke op 5 plekken in Nederland loopt.

Prof.dr. Gerben Meynen
is psychiater en filosoof. Hij is als bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie verbonden aan de Universiteit Tilburg en als docent filosofie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Als psychiater is hij tevens werkzaam bij GGz inGeest, Amsterdam. Medehoofdredacteur van het Handboek Psychiatrie en Filosofie.

Dr. Roel Mocking
is psychiater en assistant professor bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij is cum laude gepromoveerd en doet momenteel onderzoek naar neuromodulatie bij psychiatrische stoornissen. Daarbij is een belangrijk focus het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en klinische praktijk.

Maaike van Paridon
is werkzaam als psychiater bij de polikliniek Eetstoornissen en polikliniek Entree (angst en stemming) van GGZ Centraal in Hilversum. Daarnaast doet zij onderzoek in het kader van een promotie traject in het AMC, met als onderwerp Body Dysmorphic Disorder.

Prof. Dr. Cyriel Pennartz
is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (Faculty of Science) en leidt daar de groep Cognitie en Systemen in de Neurowetenschappen bij het Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen, gevestigd op het Sciencepark in Amsterdam. Hij doet met zijn groep experimenteel onderzoek naar de neurale basis van waarneming, en bouwt ook computermodellen van het brein.

Prof.dr. Martine van Zandvoort
is Klinisch Neuropsycholoog en Hoogleraar Translationele Neuropsychologie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met het verbinden van wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich in het bijzonder op de functionele neurochirurgie (neuro-oncologie & epilepsie) en de menselijke waarneming. Daarnaast is zij hoofdopleider van de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en leidt zij op binnen de neuropsychologische diagnostiek op niveau van Bachelor & Master tot Klinische Neuropsycholoog.

Het symposium vindt plaats op donderdag 23 november 2023 in Postillion te Bunnik én online.  

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring