Inhoud

DSM-5-TR

Een tekstrevisie van de DSM-5 is onlangs verschenen en wordt momenteel vertaald. In deze nascholing wordt u kort en krachtig geïnformeerd over alle voor de praktijk relevante veranderingen: welke classificatiecriteria zijn gewijzigd? Welke ’aandoeningen die verder onderzoek behoefden’ zijn nu wel opgenomen? Welke nieuwe wetenschappelijke kennis op het gebied van prevalentie, ontwikkeling en beloop is toegevoegd, met name ook wat betreft cultuur- en genderspecifieke aspecten?

Prof.dr. Michiel W. Hengeveld en dr. Dirk Geurts geven u in dit interactieve webinar “tijdens de lunch” bondig een praktisch overzicht van de meest relevante wijzigingen.

Wij hopen u op donderdag 24 november 2022 online te mogen begroeten. Want hoewel het in de mode lijkt om ‘het kind (gedegen psychiatrische diagnostiek) met het waswater (de DSM-5) weg te gooien’ blijft gedegen kennis van de actuele stand van zaken op het gebied van psychiatrische classificatie voor wetenschap en interprofessionele communicatie noodzakelijk.

Deze online Meet-The-Expert sessie is een opname van DSM-5-TR, dat op 24 november 2022 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden. 

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring