Accreditatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Voor dit symposium is accreditatie toegekend voor:

  • Psychiaters door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met 5 punten*;
  • Klinisch (neuro)psychologen door het Accreditatiebureau FGzPt met 6 punten;
  • POH-GGz door de Landelijke Vereniging POH-GGZ met 5 punten;
  • Verpleegkundig Specialisten door de VSR met 6 punten;
  • Psychotherapeuten door de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP) met 6 punten;
  • Verpleegkundigen door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 6 punten;
  • Eerstelijnspsychologen door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 6 punten;
  • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP /NVO orthopedagogen generalist – herregistratie door het gelijknamige register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 6 punt;
  • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP /NVO orthopedagogen generalist – opleiding – behandeling door het gelijknamige register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 1 punt;
  • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP /NVO orthopedagogen generalist – opleiding – diagnostiek door het gelijknamige register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met 2 punt.

*De opgenomen versie is niet geaccrediteerd voor psychiaters. 

Deze accreditatie is toegekend tot 28 november 2023. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie vereisen de verenigingen dat u binnen de tijd de pollvragen heeft beantwoord. Deze verschijnen onderaan in uw scherm. Tevens volgt aan het einde van iedere module een meerkeuzetoets waarvan u 70% correct moet beantwoorden.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan schrijven wij binnen 6 weken uw punten bij in uw Pe-online dossier.

Deze nascholing is een opname van het Symposium Persoonlijkheidsstoornissen, dat op 29 november 2022 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden. 

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring