Inhoud

Dat gedegen diagnostiek de basis is voor een goede behandeling is welbekend. En waar diagnostiek in de GGZ vaak is gebaseerd op de vragen: ‘Wat is er gebeurd?’ en ‘Waar gaat het over?’ gaat het psychiatrisch onderzoek juist over de vraag: ‘Wat is er aan de hand?”
Desondanks wordt vaak enkel een beschrijving gegeven van de belangrijkste symptomen. Bovendien worden de gebruikte termen veelal onjuist gebruikt. Simpelweg omdat deze uiteenlopend zijn gedefinieerd of onvoldoende uitgelegd. Zo zijn er in de loop der tijd veel namen gegeven aan psychische klachten en verschijnselen, soms ook verschillende namen voor eenzelfde klacht of verschijnsel. Niet altijd is duidelijk of het om synoniemen voor hetzelfde symptoom gaat of om twee subtiel verschillende symptomen.  En juist de nuances kunnen het verschil maken voor de juiste behandeling. Zo ook bij stoornissen van het bewustzijn.

Tijdens het symposium Psychiatrisch onderzoek komen onder voorzitterschap van prof. dr. Michiel Hengeveld 6 experts aan het woord over “het bewustzijn”. Wat bijvoorbeeld te denken van het onderscheid tussen het neurobiologische (kwantitatieve) en het psychologische (kwalitatieve) bewustzijn? Welke stoornissen zijn er in het bewustzijn vast te stellen? Hoe is het eigenlijk met de bewustzijnsstoornis bij een delirium? Of is dat meer een stoornis in aandacht en besef? En wat is de aard van de bewustzijnsstoornis bij dissociatieve stoornissen? Speelt het bewustzijn een rol bij katatone stoornissen? Zijn (sommige) conversiestoornissen te beschouwen als bewustzijnsstoornissen? Op welke manieren kunnen ongewenste gedachten en gevoelens uit het psychologische bewustzijn worden gehouden?

Al met al een belangrijke bijeenkomst waar we u graag op vrijdag 20 november a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht of online ontmoeten.

Webinar 20 mei 2020
Psychiatrisch onderzoek

prof. dr. Michiel Hengeveld

DOWNLOAD PRESENTATIE

Back to Top