Boosheid is een normale, alledaagse emotie. Iedereen wordt er zo nu en dan wel eens door overvallen. Maar permanente ‘ondergrondse’ boosheid, niet (h)erkende agressie, gaat verder. Het kan op relationeel en sociaal vlak het functioneren stevig in de weg staan. Dat geldt bovenal voor regelovertredend, openlijk agressief of gewelddadig gedrag, dat veelal haaks staat op elk regulier interpersoonlijk contact. Hoe dan ook, al deze vormen van een gebrekkige agressieregulatie zullen in de spreekkamer een goed therapieresultaat zeker in de weg staan.

Lees verder

 

Voorzitter

Dr. Alan Ralston

Sprekers

Prof. dr. Bas van Alphen
Harry Beintema
Dr. Nel Draijer
Prof. dr. Herro Kraan
Jan Rudolph de Lorm
Hester Mobach
Ahmet Türkmen
Jeroen Zoeteman

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 7 juni 2019 in museum Singer Laren.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals, beleidsmakers en bestuurders zijn ook van harte welkom.

Registratie

De registratie is gesloten. U kunt zich vrijdag 7 juni ter plekke inschrijven. Het symposium vindt plaats in het museum Singer Laren, Oude Drift 1, 1251 BS, Laren.

 

Back to Top