De machteloosheid bij het sterven van een kind, bij zelfdoding van een dierbare of bij een chronische ziekte kan enorm zijn. Bijna ongeacht de aanmeldingsklacht, is het aannemelijk dat de cliënt ook lijdt onder niet-onderkende complexe rouw. ‘Niet-onderkend’ omdat de omgeving al snel vindt dat je niet moet blijven hangen in het verlies en het leven nu eenmaal doorgaat. ‘Complex’ omdat de veelheid aan veelal tegenstrijdige emoties het dagelijks functioneren chronisch hindert. Het is onmogelijk het verlies te accepteren wat leidt tot een obsessief beleven ervan. Sommigen weren hun machteloosheid af door zichzelf (mede)verantwoordelijk te maken voor het verlies, en lijden vervolgens onder hun vermeende schuld.

Voorzitter

Prof.dr. Frans Schalkwijk

Sprekers

Maggie Eybrechts
dr. Marc Hebbrecht
Prof.dr. Jos de Keijser
Jorinde Kloek
Marit de Weert

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten,
POH-GGz, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom. 

​Datum

Deze nascholing is een opname van het Symposium Levend Verlies, dat op 25 november 2022 heeft plaatsgevonden. Deelname aan de nascholing is geaccrediteerd en de presentaties kunnen online gevolgd worden.

De accreditatie is toegekend tot 24 november 2023. Dit betekent dat u voor deze datum alle modules doorlopen moet hebben en de eindtoets afgerond.

Deze optie is helaas niet mogelijk wanneer u lid bent van één van de verenigingen binnen de KNMG én accreditatiepunten wenst.

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 355,-.

GZ-psychologen betalen slechts €249,- (Je ontvangt dan geen accreditatiepunten).

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Copyright © Lemion – Privacyverklaring