Klachtenprocedure

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren

Lemion bv streeft bij al haar activiteiten naar een optimale dienstverlening.
Indien men reden ziet om over het handelen van Lemion bv niettemin een klacht te willen indienen dan is het verzoek dit per e-mail te doen aan de directie van Lemion bv via marije.wiegerinck@lemion.nl. Uiterlijk na 3 werkdagen volgt een bevestiging van ontvangst. De klacht is daarmee in behandeling genomen waarna uiterlijk binnen 14 werkdagen per e-mail een inhoudelijke reactie volgt.

  1. Daarbij wordt altijd een voorstel gedaan om tot een voor betrokken partijen acceptabele oplossing te komen.
  2. Mocht overeenstemming uitblijven dan wordt door Lemion bv aangegeven hoeveel tijd de afhandeling van de klacht zal vergen c.q. op welke datum men uitsluitsel van e.e.a. kan verwachten.
  3. Mochten partijen niet tot een oplossing komen dan zal het geschil worden voorgelegd aan Aerrea GGZ (https://aerrea.nl). Het oordeel van deze instantie is bindend voor Lemion bv.

De afhandeling van elke klacht wordt adequaat op schrift gedocumenteerd en gedurende ten minste 12 maanden bewaard. Het privacybeleid van Lemion bv is altijd van toepassing.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Adres
Lemion BV
Vondellaan 150
3521 GH Utrecht
+31 20 261 41 80

Bedrijfsgegevens
IBAN: NL10ABNA0861091787
BIC/Swiftcode: TRIONL2U

Copyright © 2020 Lemion

Lemion is onderdeel van