Privacyverklaring

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens

Lemion® staat in voor de bescherming van persoonlijke gegevens geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018). Alle informatie dienaangaande, verstrekt door een cursist/deelnemer cq relatie, blijft vertrouwelijk.

Bij uitzonderingen kan het uitsluitend gaan om informatie met betrekking tot een specifiek en voor de persoon in kwestie relevant educatieproject. Het betreft hier gegevens van de individuele deelnemers (achternaam, initialen, beroep, instelling, plaatsnaam).
Deze data kunnen worden gedeeld met de voorzitter, de sprekers, de overige deelnemers en mogelijke leveranciers (bijv. verzendbureaus).

Genoemde instanties/personen worden steeds gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid in het kader van genoemde AVG.

Men heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of wissen van de datagegevens. Men kan

  • bezwaar maken tegen individuele gegevensverwerking
  • rectificatie en aanvulling eisen
  • beperking van de verwerking eisen
  • dataportabiliteit verlangen
  • vergetelheid eisen

Daarnaast blijft het recht bestaan om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten

Adres
Lemion BV
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam
+31 20 261 41 80

Bedrijfsgegevens
IBAN: NL10ABNA0861091787
BIC/Swiftcode: ABNANL2A

Copyright © Lemion

Lemion is onderdeel van